המסוגלות העצמית המקצועית של מנהל ביה"ס

ד"ר רעיה ברמה ופרופ' יצחק פרידמן
 המסוגלות העצמית המקצועית של מנהל ביה"ס
                מכון הנרייטה סאלד -  המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות    2007


 מסוגלות עצמית היא תרגום המושג,   self-efficac  
ומבטאת את שיפוטו של האדם באשר ליכולתו לקיים בהצלחה התנהגויות מסוימות שיובילוהו לתוצאה רצויה. חשיבות תחושת המסוגלות רבה, משום השפעתה על התפקוד האנושי בכל תחומי החיים. בעלי תחושת מסוגלות עצמית גבוהה פונים למשימות ולתפקידים קשים ורואים בהם אתגר, ואילו בעלי תחושת מסוגלות עצמית נמוכה נרתעים, חוששים ומהססים, מתקשים לדבוק במשימה מול קשיים, ונוטים ללחץ ולדיכאון.
 
פרסום זה מבוסס על מודל המסוגלות העצמית המקצועית של מנהל בית הספר, שגובש על-ידי החוקרים. המודל מתייחס להערכתו של מנהל בית ספר את יכולתו לפעול כדי להשיג את התוצאות המצופות ממנו כמנהל בחמישה תחומים אלה: ניהול כללי, מנהיגות, יחסי אנוש, ניהול קשרי החוץ של בית הספר וניהול פדגוגי. בכל אחד מחמשת התחומים נדרשות מן המנהל יכולות קוגניטיביות, יכולות התנהגותיות, יכולות חברתיות ויכולות רגשיות.
 
הפרסום כולל סולם (שאלון לדיווח עצמי) להערכת רמת המסוגלות המקצועית של מנהל בית הספר. הסולם יכול לתרום לדיון בנושא מסוגלות מנהל בית הספר הן מן ההיבט התאורטי-מחקרי והן מן ההיבט הביצועי-יישומי. אנשי השדה יוכלו להשתמש בסולם לצורך הכשרת מנהלים ופיתוחם וכמו כן לבחינה עצמית של המנהלים בכל הקשור לתפקודם כמנהלי בית ספר.

 מכון הנרייטה סאלד; המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות   www.szold.org.il

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya