המלחמה באוקראינה: מיליטריזציה של ילדוּת בחבל דונבאס: 'לגדול ביחד עם הרפובליקה'

מאת: Luliia Hoban

Hoban, L. (2022). Militarization of childhood(s) in Donbas: 'Growing together with the Republic'. Cooperation & Conflict, 57, 108-129

מאמר זה בוחן בצורה ביקורתית כיצד המיליטריזציה של הילדוּת מתרחשת במחוזות לוהנסק ודונייצק במזרח אוקראינה – חבל ארץ שבו יש רוב לדוברי רוסית המרגישים זיקה עמוקה לרוסיה, ואשר מהווה את אחד המוקדים והעילות העיקריים למלחמה בין רוסיה לאוקראינה. כך למשל, "משרד החינוך" של המדינה-בעיני-עצמה, דונייצק, הכניס לתוכנית הלימודים שיעורים בשם "לגדול ביחד עם הרפובליקה", שמטרתם המוצהרת היא לעודד פטריוטיות ולגרום לילדים "לזהות בין גורלם שלהם לבין גורל המולדת". בתי הספר באזור מקדמים היזכרות אקטיבית במורשת הסובייטית כחלק מהבנייה של זהות התלמידים.  

התגברות מעשי האיבה באזור ב-2014 השפיעה עמוקות על האוכלוסייה המקומית, במיוחד על ילדים. אמנם לא דווח על גיוס שיטתי או על השתתפות של ילדים בעימות, אך ניתן להבחין כי הילדים באזור עוברים תהליכים של מיליטריזציה. מתוך הישענות על מתודולוגיות פמיניסטיות, המאמר בוחן כיצד תהליכים אלה מתרחשים ברמה היומיומית בחייהם של הילדים. המאמר בוחן מגוון של דרכים שבהן הרשויות של שתי הפרוטו-מדינות הללו בחבל דונבס מתייחסות אל ילדים כאל משתתפים וכאל מסייעים פוטנציאליים במאמצי המיליטריזציה. כך למשל, התלמידים ממלאים תפקיד פעיל בשימור זיכרון מלחמת העולם השנייה: במסגרת בית הספר הם מסייעים בטיפול בוותיקי אותה מלחמה ובשימור וניקיון של אתרי קבורה של חיילים.

הניתוח מראה כיצד המלחמה וההתכוננות אליה מכוּננות בעת ובעונה אחת באמצעות הממד הגאו-פוליטי – לגיטימציה של פרוטו-מדינות חדשות – ובידי פרקטיקות יומיומיות כגון התערבות בתוכנית הלימודים בבית הספר, ביקור במוזיאונים והמצאה(מחדש) של נרטיבים היסטוריים. הבנה של מנגנונים מיליטריזציה בילדוּת ושל השאלה כיצד ילדים הופכים לסובייקטים ואובייקטים של מיליטריזציה – מאפשרת ניתוח ביקורתי החושף מרחבים של אלימות יומיומית. מאמר זה, לפיכך, מעצים את הבנתנו את המפגש שבין ילדוּת, מיליטריזם וביטחון.

למאמר המלא

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא מלחמת רוסיה-אוקראינה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya