המיומנויות הקריטיות שתלמידים זקוקים להן

מאת: Jon Mueller
המיומנויות הקריטיות שתלמידים זקוקים להן - Jon Mueller
ג'ון מילר, פרופסור לפסיכולוגיה בקולג' בעיר נפרויל באילינוי, פירסם בשנת 2008 ספר מחקרי הדן בכל מכלול המיומנויות הנחוצות לתלמידים כיום. המחבר, מומחה בינלאומי למיומנויות בתחומי החינוך, מקבץ בספרו מספר מיומנויות בארבע קטגוריות:
א.     מיומנויות הקשורות לאינטראקציה עם אחרים;
ב.      מיומנויות הקשורות להבנת העולם;
ד.      מיומנויות הקושרות לפתרון בעיות.
 
א.        אינטראקציה עם אנשים אחרים
כיצורים חברתיים, היכולת ליצור אינטראקציה עם אנשים אחרים חיונית להצלחתנו. המחבר מתייחס למספר קבוצות של מיומנויות הקשורות לאינטראקציה עם אחרים.
     א.1.     מיומנויות תקשורת – מיומנויות של קריאה, כתיבה, דיבור, והקשבה; ביטוי בתקשורת בלתי מילולית ופירוש של מחוות כאלה; ביטוי אמנותי ופרשנותו של ביטוי כזה.
     א.2.     מיומנויות של שיתוף פעולה – היכולת לתרום לדיונים ולפעולות בקבוצה; היכולת לשקול רעיונות של אחרים; לכלול אחרים בתהליך של שיתוף פעולה; להישאר ממוקד במשימה; לתת משוב ולקבל משוב בצורה בונה.
     א.3.     מיומנויות מנהיגות – היכולת לתת דוגמא להתנהגות מתאימה; לכוון התנהגות של אחרים; לשכנע אחרים; לנהל קונפליקט; לנקוט בפעולה ולקבל אחריות על התוצאות.
     א.4.     מיומנויות בינאישיות –היכולת להבין את הפרספקטיבה של האחרים; לנהל קונפליקט; לנהל את הרגשות ואת הדחפים שלך במגוון מצבים בינאישיים; לשמור על קשרים חיוביים עם אחרים; לדבוק בגבולות המתאימים כאשר יוצרים יחסי גומלין עם אחרים.
 
ב.        מיומנויות הקשורות להבנת העולם
תהליכים קוגניטיביים המכוונים את ההתנהגות שלנו שהם קריטיים להצלחתנו. מיומנויות אלה כוללות:
      ב.1.     מיומנויות של הסקת מסקנות או מיומנויות לוגיות - היכולת להקיש היקשים מתאימים; להסיק מסקנות לוגיות; לזהות הנחות; ליצור תחזיות; לזהות לוגיקה שגויה.
      ב.2.     מיומנויות של הסקה כמותית – היכולות להעריך; לשקול לפי קנה מידה; לפרש נתונים כמותיים בפורמטים שונים; להשתמש בנתונים כמותיים כדי לתמוך בטיעונים; לפרש הסתברויות; להבין שימוש שגוי בנתונים.
      ב.3.     מיומנויות אנליטיות – יכולת לזהות דפוסים; לזהות את המרכיבים של מושג או בעיה; לזהות קריטריונים המתאימים שבעזרתם ניתן לשפוט מוצר או רעיון; להשוות בין מושגים או תהליכים, כולל מציאת הסתירות ביניהם; לסווג או לארגן אלמנטים לפי קריטריונים ספציפיים.
      ב.4.     מיומנויות של הערכה –יכולת להעריך תוקף של טיעונים; להעריך רלוונטיות של מידע ושל סוגים שונים של מקורות מידע, יכולת להעריך את תוקפה של  הוכחה לגבי סוגים שונים של טיעונים או שאלות; יכולת להעריך האם קיימת כמות מספקת של נתונים שמהם ניתן להסיק מסקנות; ליישם קריטריונים של שיפוט לגבי מוצר או רעיון; לזהות טעויות והטיות אפשריות בטיעונים או במסקנות.
      ב.5.     מיומנויות של אינטגרציה –יכולת למצוא קשרים בין מושגים או תהליכים דומים ושונים; לשלב רעיונות שונים לרעיון קוהרנטי חדש; למזג מגוון של רכיבים לתוך מוצר חדש.
 
ג.        מיומנויות הקשורות להסתגלות לעולם
לבני האדם יש יכולת להתאים עצמם לסביבה. ככל שאנחנו לומדים יותר מההצלחות ומהכישלונות של עצמנו  ולומדים כיצד להסתגל כך נצליח יותר. לשם כך יש צורך במיומנויות הבאות:
      ג.1.      מיומנויות של הערכה עצמית –יכולתו של היחיד ליישם קריטריונים רלוונטיים לעבודתו; לזהות את יתרונותיו ואת חולשותיו; לשפוט אם צלחו מעשיו; להשלים את המשימה בהצלחה.
      ג.2.      מיומנויות של קביעת מטרה – יכולת לזהות מטרות ברורות; לזהות מטרות ריאליסטיות; לזהות מטרות הקשורות למשימה; לזהות תגובות אפקטיביות לתוצאות חיוביות ושליליות.
      ג.3.      מיומנויות של ניהול עצמי – יכולת לנהל זמן; לפתח מטלות יומיומיות ולעקוב אחריהן; לארגן ולתכנן בהתאם; לעשות סדר עדיפויות; להגיב באופן גמיש למצבים חדשים; לנהל לחצים; לפעול עצמאית על פי מה שנדרש או מתאים.
      ג.4.      מיומנויות מטא-קוגניטיביות –יכולת לפקח על ההתקדמות של מישהו אחר במשימה; להעריך את הקושי של המשימה; לצפות את הסבירות לקושי במשימה; להכיר ביתרונות ובמגבלות של האדם המבצע את המשימה; להעריך את האפקטיביות של האסטרטגיות הנוכחיות והחלופיות; להכיר בכך שיש צורך בשינוי בגישה ולבצע את ההתאמות; לזהות טעויות; לפקח על הלמידה.
      ג.5.      מיומנויות למידה – יכולת לנהל זמן בהתייחס למשימה או למצב; להכיר את האסטרטגיות הטובות ביותר עבור סוגים מסוימים של משימות; להדגיש או לארגן את המידע שיש ללמוד; לתת משמעות למידע; לצרף רמזים שימושיים לגבי המידע; להפוך את המידע לרלוונטי מבחינה אישית; להיעזר באחרים לצורך למידת המידע; ליישם ידע של מטא-זיכרון ללמידת המידע.
 
ד.        מיומנויות הקשורות בפתרון בעיות.
הצלחתנו בחיים תלויה גם בפיתוח מיומנויות שמגבירות את יכולתנו לגשת בהצלחה למשימות, לנתח אותן ולהשלימן. מיומנויות כאלה כוללות:
      ד.1.      מיומנויות של פתרון בעיות – היכולת לזהות בעיה; לקבוע מה הידע והמיומנויות ההכרחיים לפתרון הבעיה או להשלמת המשימה; ליישם ידע, חוקים ואסטרטגיות מתאימים לפתרון הבעיה; ליצור פתרונות אפשריים; להעריך את הישימות ואת האפקטיביות של פתרונות אפשריים; בהינתן האילוצים הרלוונטיים, לקבוע מהם הפתרונות האפשריים הטובים ביותר.
      ד.2.      מיומנויות של אוריינות מידע – היכולת לזהות או לתחום את השאלה שיש לענות עליה; לאתר מקורות מתאימים של מידע שקשור לשאלה; לגשת למידע ממגוון מקורות; להעריך את הדיוק, הרלוונטיות והתוקף של המידע הקשור לשאלה; לקבוע מתי הושג מספיק מידע כדי לענות על השאלה.
      ד.3.      מיומנויות של חדשנות או יצירתיות – היכולת לזהות קשרים חדשים בין מושגים והקשרים נפרדים; היכולת לזהות גישות חדשות לתהליך או למשימה; לשלב מושגים, תהליכים או כלים נפרדים בדרכים חדשות.
      ד.4.      מיומנויות טכניות - היכול לזהות כלים מתאימים למשימות ספציפיות; לתרום להשלמת המשימה באמצעות יישום אפקטיבי של כלים.

המחבר טוען כי את המיומנויות המצוינות ברשימה ניתן ללמד, כבר בגיל מוקדם. כיום אין אנו עושים זאת, לפחות לא באופן שיטתי, ולא לגבי רוב התלמידים. המחבר טוען כי גם מיומנויות קריטיות כגון קריאה וכתיבה אינן מקבלות תשומת לב מספקת בבתי הספר, בשל תכנית לימודים עמוסה מדי. מיומנויות של אוריינות מידע, אסטרטגיות מטא-קוגניטיביות, מיומנויות של פתרון בעיות ומיומנויות של שיתוף פעולה מקבלות תשומת לב מעטה מאוד. המחבר טוען שיש לתת תשומת לב גדולה יותר למיומנויות אלה. 
Jon Mueller, Assessing Critical Skills, Linworth Publishing; 1 edition (15 Oct 2008)
Copyright 2009 Linworth Publishing, Inc
מה דעתך?

    האם יש למישהו קשר אישי למחבר הספר?

    פורסמה ב 30/03/2010 ע״י אוראי
    מה דעתך?