המחסור במורים במערכת החינוך בישראל – תמונת מצב 2008

 
כתיבה: יובל וורגן ואיתי פידלמן
 
ההגדרה של מחסור במורים אינה אחידה. יש המדגישים היבטים כמותיים של הנושא, כמו שיעור כניסת אנשים למקצוע ההוראה לעומת שיעור היוצאים ממנו, ויש המתמקדים באיכות המורים במערכת או במידת ההתאמה בין תחום ההכשרה של המורים ובין התחום שהם מלמדים בפועל.
את קיומו של מחסור במורים יש לקבוע על בסיס שילובם ושקלולם של גורמים רבים. בין הנתונים העשויים להביא למחסור במורים במערכת החינוך או לנבא מחסור צפוי בטווח הקרוב: מספר הסטודנטים להוראה (והשינויים החלים במספר זה); שיעור הכניסה להוראה של בוגרי מסלולי ההכשרה במכללות ובסמינרים למורים; שיעור הכניסה להוראה של בעלי תארים אקדמיים שלא בתחום החינוך וההוראה; גיל המורים המלמדים בפועל במערכת החינוך; שיעור הנשירה של מורים מתחילים; שיעור הפרישה של מורים ותיקים; שיעור המורים המועסקים במערכת החינוך אך מלמדים מקצועות שלא הוכשרו ללמדם, ועוד.
ממודל חדש, שפותח לבקשת משרד החינוך על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והושלם בימים אלה, עולה כי בשנת 2013 צפוי מחסור של 10,658 מורים במערכת החינוך 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya