המורה כחוקר: כיצד לבצע מחקר עצמי בכיתה?

סקירת ביקורת חיובית אודות ספרו החדש של Smokey Wilson שנועד להנחות ולסייע למורים לבצע מחקר עצמי בכיתה לצורך זיהוי ובחירת האסטרטגיה הלימודית המתאימה לתלמידים משכבות אוכלוסיה שונות ובעלי סגנון למידה שונה. הספר הזוכה להמלצות רבות בארה"ב יש בו כדי לסייע למורים בכיתה להביע את תפיסת עולמם וראייתם הפדגוגית בתהליך החקר שהם עוברים בכיתה ולתרום את תרומתם הייחודית למניעת כישלונות של תלמידים. הספר החדש יש בו כדי לסייע למורים בגיבוש שאלות המחקר הנכונות לחקר המצב בכיתה כולל ניתוח הממצאים שאספו בכיתה ומחוצה לה.
 
הספר נחלק ל- 5 חלקים:
 
1. Getting Started – “that moment when neither the answers nor the questions are yet clear” (p. 9).  
2. Finding a Focus – when a clear direction to take for research appears.
3. Collecting Artifacts – when “the choice, of course, should fit the question” (p. 63).
4. Analyzing Artifacts – where “analysis should either affirm or negate the main question of the study” (p. 63) and choices must be made regarding the appropriate type of analysis, qualitative/quantitative or a combination of both.
5. Writing It Up – how and why “teachers need to reach out to other teachers and speak about what they have learned and what they do not yet know” (p. 129).  
 
 
פרטי הספר:
Author(s): Smokey Wilson
Publisher: Teachers College Press, New York
ISBN: 0807747874, Pages: 199, Year: 2007
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya