המורה המצוין יודע להציג את המידע בצורה טובה יותר וברורה יותר לתלמיד, מחקר