המורה, אפשר לדבר אתך? – התבוננות על אחריותו המקצועית של המורה מבעד לפרספקטיבה המדגישה מערכות יחסים

שויער, ש' וגור-יעיש, נ' (2014). "המורה, אפשר לדבר אתך?" - התבוננות על אחריותו המקצועית של המורה מבעד לפרספקטיבה המדגישה מערכות יחסים. דברים, 7, 63-47.

מאמר זה מציג עמדה הרואה בפיתוח מערכת יחסי אמון עם התלמיד חלק מאחריותו המקצועית של המורה. במסגרת המאמר אנו סוקרות שלוש תאוריות התפתחותיות מרכזיות העוסקת בקשר מורה-תלמיד: תאוריית ההתקשרות, תאוריית ההכוונה העצמית והתאוריה האקולוגית, ומראות כי ממצאים אמפיריים מצביעים על כך שמערכת היחסים בין מורה לתלמיד חשובה להצלחה בלימודים, למוטיבציה פנימית, להסתגלות לבית הספר ולמיטביות נפשית.

מערכות הקשרים במסגרות רחבות יותר, דהיינו בין המורה למורים אחרים או להורים, חשובות אף הן להצלחת התלמידים. במאמר נבחן גם מסמכים רשמיים של משרד החינוך העוסקים בתפקידי מורים מקצועיים ומחנכים בבתי ספר יסודיים ותיכוניים. מניתוח זה עולה כי התאוריות אינן באות לידי ביטוי במסמכים וישנה התייחסות מועטה ליצירת מערכת יחסי אמון עם התלמידים במסגרות חינוכיות.

למאמר המלא באתר מכללת אורנים

ראו גם:

יחסי מורה-תלמיד חיוביים כ"בסיס בטוח" לרווחתו הרגשית של הילד , למחויבותו הלימודית ולתפקודו בבית הספר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya