המודל המנטלי בפעולה על אודות למידה של מורים-אמנים המלמדים אמנות חזותית

 מקור וקרדיט : אוניברסיטת תל אביב , ביה"ס לחינוך , ועדת תואר שלישי , 2002

מטרת המחקר הנוכחי היא לתאר  את המודל המנטלי בפעולה על אודות למידה של מורים-אמנים המלמדים אמנות חזותית.

מסגרת קונצפטואלית

תיאוריות ומחקרים בתחום חשיבת מורים מלמדים כי אצל המורים, כבעלי מקצוע, מתרחשים תהליכים פסיכולוגיים קוגניטיביים היוצרים תיאוריות, אמונות, מטפורות ומודלים מנטליים ולאלה יש קשר להתנהגותו ההוראתית של המורה (Berliner, 1986, 1989; Bruner, 1996; Clark, 1988; Clark & Peterson, 1986; Olson & Bruner, 1996). מודל מנטלי הוא ישות פסיכולוגית סמויה ודינמית המארגנת את אופן הבנתם של מצבים אינטראקטיביים והמכוונת את תפעוליו של האדם בעולם סביבו  ( Borgman, 1999; de Kleer & Brown, 1981; Greca & Moreira, 1997; (Johnson-Laird, 1983; Mayer, 1983; Moray, 1999; Norman, 1983. המחקר המוצע מבוסס על מחקרים, שנערכו בתחום מודלים מנטליים בפעולה על אודות למידה (מבורך, 1994;  שטראוס ומבורך, 1995 ואחרים).

מהמחקרים עולה כי למורים המלמדים חשבון והבנת הנקרא בכיתות א', יש מודל מנטלי בפעולה כללי על אודות למידה. במחקר הנוכחי, בחרנו לבדוק את גבולות כלליות המודל המנטלי שנמצא במחקרים קודמים. כדי לבדוק את גבולות הכלליות של המודל הקיים, בחרנו תחום דעת השונה במהותו מתחומי הדעת שנבדקו במחקרים הקודמים - אמנות חזותית.   שאלת המחקר האם למורים-אמנים המלמדים אמנות חזותית יש מודל מנטלי בפעולה על אודות למידה, ואם כן, מה טיבו?  אוכלוסית המחקר במחקר הנוכחי השתתפו 20 מורים-אמנים בעלי רקע שונה (מין, מקום הוראה, השכלה, ותק בהוראה וגיל) ומורים המלמדים תחומים מגוונים של האמנות החזותית (ציור, פיסול, עיצוב וצילום).  

 


 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya