המדריך לחוקר המתחיל כיצד לערוך מחקר איכותני: איך להיכנס לשדה המחקר, לאסוף נתונים ולכתוב את הפרויקט?

reviewed by Scott Freeman. "The Beginner's Guide to Doing Qualitative Research: How to Get into the Field, Collect Data, and Write Up Your Project", Teachers College Record, October 25, 2013.


ביקורת על הספר של Erin Horvat המציג את הפרספקטיבות של המורה ושל הסטודנט לגבי תהליך המחקר.

הספר הוא מאמץ לספק "מדריך שדה" למחקר חינוכי איכותני עבור החוקרים המתחילים.

הספר מחולק לשלושה חלקים: התחלת פרויקט המחקר, התחלת עבודת השדה ושלב הניתוח והכתיבה.
כל אחד משלושת החלקים הללו מחולק לשני פרקים: פרק אחד נכתב על ידי המחברת והפרק השני נכתב על ידי סטודנטים לתואר שני שהשתתפו בקורס שיטות מחקר של המחברת.

פורמט זה מפריד בין הסגנון של המומחה שקיים בטקסטים רבים של שיטות ומספק תובנות המבוססות על ההתנסויות הראשונות של הסטודנטים בעבודת השדה.

הפורמט של הספר מחקה קשר של דו-שיח בין המנחה לבין הסטודנט.

הפרקים שבהם Horvat מציעה הנחיה ועצה מנוגדים למצוקות ולניסיונות של הסטודנטים בהסתערות הראשונה שלהם על המחקר האיכותני.

חלק ניכר מהתועלת שבטקסט זה אינו רק עבור הסטודנטים, אלא גם עבור חברי הסגל המחפשים תובנות בתכנון והוראה של הקורס שלהם לשיטות מחקר איכותניות.

החלק הראשון של הספר פותח באופן שבו יש להתחיל פרויקט של מחקר איכותני.
הפרק הראשון מורכב ממה לעשות ומה לא לעשות בפרויקט איכותני.
הפרק מייעץ לגבי התחלת עבודת השדה ובחירת האתר.
הפרק הבא מתמקד בשינוי אתר המחקר, ומציע תובנות לגבי התהליך של השגת הקשר עם הנבדקים והתחלת השיחות האינפורמטיביות.

החלק השני של הספר מתעמק יותר בפרטים המעשיים של המחקר האיכותני.
הפרק השלישי מספק אסטרטגיות לגבי עריכת תצפית וראיונות.
הפרק כולל עצות מעשיות לגבי פרטים מפורטים של עבודת השדה ועריכת ראיון, כולל מה להביא לשדה (הן מבחינה מושגית והן מבחינה פיסית) ולמה לצפות.

הפרק הבא שנכתב על ידי הסטודנט, מציע רפלקציה לגבי ניהול משא ומתן חברתי ופיסי עם אתר המחקר ותהליך רקורסיבי של מחקר.
החלק השלישי מפתח מחשבות לגבי ספרות וניתוח.
התרומה של Horvat כאן מציעה מושגים המסייעים לארגון וניתוח הנתונים, אבל מבלי להיכנס לדיונים התיאורטיים המעורבים בניתוח.

הפרק הבא הוא תיעוד מעמיק של ההתקשרויות הלוך וחזור בין המנחה לבין הסטודנט לגבי פיתוח של שאלות מחקר עבור הפרויקט במוסדות החינוכיים.

הטקסט עושה עבודה נהדרת בהצגת הפרספקטיבה של הסטודנט לגבי המחקר, אבל מצטמק בתחומים העשויים לפנות באופן קונקרטי יותר לתכנון המחקר עבור החוקר המתחיל.

ייתכן שהתרומות הגדולות ביותר הן הפרקים שנכתבו על ידי הסטודנטים.
בפרקים אלה, החוקרים החדשים יכולים למצוא ניחוח של למה הופך המחקר האיכותני בפועל.

אולם, הספר חסר את המסקנה המשלבת בין הלקחים שנלמדו על ידי הסטודנטים לבין העצות של החוקר המנוסה.

 בסיכומו של דבר , הספר מצליח במאמציו להוות מדריך שדה עבור החוקרים המתחילים.

קישור לתקציר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya