המדיניות החינוכית והתמיכה של מחוזות החינוך בארה"ב והשפעתם על בתי ספר

 

Stephen E. Anderson, Blair Mascall, Suzanne Stiegelbauer and Jaddon Park . No one way: Differentiating school district leadership and support for school improvement , Journal of Educational Change, 2012 .


במבנה המבוזר של מערכות החינוך בעולם נודעת חשיבות לפעילות של מחוזות חינוך (school district ) כגורם חינוכי המשפיע על בתי ספר ואיכות הניהול של בתי הספר.

המטרה של המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את האינטראקציה בין מדיניות כמה מחוזות חינוך בארה"ב ובין כיווני ההתפתחות של בתי הספר במחוז ותהליכי הלמידה בבתי הספר. במחקר הנוכחי נחקרו 4 מחוזות חינוך עירוניים גדולים  בארה"ב ונבדקו הלכה למעשה האם האסטרטגיות החינוכיות של המחוז מקדמות את בתי הספר ומצליחות להביא שיפור בתהליכי הניהול של בתי הספר הלמידה. נמצא כי כאשר ננקטת מדיניות של סיוע דיפרנציאלי לבתי הספר היא תורמת לבתי הספר ולתהליכי השבחת הלמידה יותר מאשר מדיניות כוללת אחידה של מחוז החינוך.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya