המאפיינים של מורים טובים והוראה יעילה באוניברסיטה

מאמר זה מציג אינטגרציה של ארבעה מחקרים שנעשו על-ידי חוקרים שונים בשיטות מחקר שונות, במוסדות שונים, ועל אוכלוסיות שונות של מורים. מחקרים אלה הגיעו למסקנות דומות לגבי ממדי על, לגבי טכניקות ואסטרטגיות של הוראה יעילה באוניברסיטה, וגם לגבי המאפיינים של מורים מצטיינים. סיכום המאמר מציג רשימת ממדים ואסטרטגיות של הוראה יעילה ושל אופן השימוש בהם על-ידי מורים מצטיינים.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מאמר מאוד מעניין ומוסיף. כדאי לקרוא

    פורסמה ב 24/02/2005 ע״י ראובני יוף
    מה דעתך?
yyya