המאפיינים של המורה במאה ה21 – כמה תובנות

Stumpenhorst, J. (2012, June 22). What is a 21st-century teacher? [Web Log Post]. Retrieved from http://www.smartbrief.com/original/2012/06/what-21st-century-teacher

יש הבדלים משמעותיים בין מאפייני המורה של המאה ה21 לבין מאפייני המורה של המאה ה20 . אם המורה של המאה ה20 היה בדרך כלל יותר משכיל ובעל ידע רב יותר הרי המורה של המאה ה21 מאופיין יותר כמורה מקושר בעיקר באמצעי מדיה שונים באינטרנט. המורה כיום יכול וצריך להיות מקושר לעמיתים, למקורות מידע מעודכנים לקבוצות עניין ועוד .

 המורה המקושר כיום יכול לקבל תמיכה גדולה יותר מעמיתים. מאפיין נוסף של המורה במאה ה21 הוא ממד השליטה הטכנולוגית.

המורה כיום נדרש להיות בעל שליטה טכנולוגית הרבה יותר גדולה מאשר המורה לפני עשר שנים . הוא נדרש להכיר מגוון כלים מתוקשבים ללמידה מקוונת ולהוראה מקוונת. אם לפני עשר שנים הבעיה העיקרית הייתה התנגדות המורים , הרי כיום הבעיה העיקרית היא ההדרכה הטכנולוגית השוטפת למורים . המורים מכירים בחשיבות הכלים המתוקשבים , אך ידם אינם משגת להגיע למעגלי ההדרכה המתאימים .

מכל מאפייני המורה של המאה ה21 התכונה של מורה ביקורתי ורפלקטיבי (Be a reflective practitioner) היא אולי החשובה ביותר , המורה לא יכול עוד ללמד כל הזמן באותה מתכונת ובאותן שיטות של המורה מהמאה ה20 , הוא צריך להתאים ולסגל  את עצמו כל הזמן לשינויים במצבים קוגניטיביים של הלומדים, ללמידה פעילה , לרמות מוטיבציה משתנות של תלמידים ולהוראה גמישה יותר .

שינוי נוסף מבחינת המאפיינים של מורה במאה ה21 הוא העובדה שיש כיום הרבה יותר ביקורת ציבורית כלפי המורה והמורה של המאה ה21 , בניגוד למכובדות של המורה מהמאה ה20 , צריך כל הזמן להגן על עצמו בפני הציבור, ההורים , והתלמידים . המורה של המאה ה21 נדרש להיות הסניגור של עצמו .

המאמר נכתב ע"י Josh Stumpenhorst מורה בביה"ס תיכון אמריקאי ובמחשבותיו הוא משקף גם את המאפיינים הדרישות מן המורים בישראל ובמדינות אחרות בעולם.

?What is a 21st-century teacher

ראה גם:

הרהורים לגבי מהות החינוך במאה ה - 21

על תהליכי קבלת ההחלטות של המורה בכיתה

מחקר בארה"ב: כיצד מורים תומכים בהנעה ובלמידה של התלמידים בכיתותיהם?


  לפריט זה התפרסמו 5 תגובות

  נכון. המורה צריך להתאים את עצמו כל הזמן לחדשנות הטכנולוגית. בגלל שהילדים גם יותר שולטים
  מאתנו בטכנולוגיה.

  פורסמה ב 17/12/2019 ע״י יעל

  מבקשת עזרה בכתיבת המקור בבליוגרפיה

  פורסמה ב 16/07/2012 ע״י נאוה חדד

  שלום אני מודה על שליחת המאמרים כולם, עכשיו כשאנו בחופשה יש יותר זמן , לקרוא ולהרחיב את הדעת, ונפלא לקרוא מאמר שמורה כתב . שוב תודה , אשמח לקרוא מאמרים העוסקים במחקר איכותני שמורים מבצעים .

  פורסמה ב 16/07/2012 ע״י ציבי

  כנ"ל אשמח לקבלת מקור לבביליוגרפיה

  פורסמה ב 14/07/2016 ע״י יסכה פלג

  המקור הביבליוגרפי מוצג כעת בראש התקציר

  פורסמה ב 19/07/2016 ע״י צוות פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya