הלמידה המבוזרת- Distributed Learning

מקור וקרדיט : נבות עקיבא. למידה מבוזרת: סינכרונית מול -אסינכרונית , אוניברסיטת בן-גוריון 2001 .
 • הערה : סקירה זו כוללת מקורות מידע מעודכנים שהוספנו לעבודתו של נבות עקיבא
 • מקורות מידע מחקריים מעודכנים צורפו בסוף העבודה על ידי צוות פורטל מס"ע.
 • בין מקורות המידע שהוספנו , מאמר חשוב של  Carole Steketee על תפיסות הסטודנטים את הלמידה המבוזרת
 
זוהי מתודת למידה שבה התלמיד והמורה אינם נמצאים באותו המרחב באופן פיזי אלא מרוחקים זה מזה במקום ולעיתים גם בזמן.
הדגש באופן למידה זה הוא על התלמיד שהופך לאקטיבי יותר בתהליך הלמידה בניגוד למצב בכיתה שבו בדגש הוא על חומר הלימוד המועבר והמורה והתלמיד הוא הרבה יותר פאסיבי. מתודה זו של למידה שקיבלה תנופה משמעותי כתוצאה מהתפתחות האינטרנט, מביאה עימה שינויים רבים לתלמיד ולמוסד המלמד.
לתלמיד: יכולת ללמוד מן הבית מבטלת למעשה בעיית נגישות בשל מרחק גיאוגרפי או בשל אילוצי עבודה ומאפשרת גמישות גדולה בשעות הלמידה.
למוסד: מוסדות חינוך מסורתיים מוצאים עצמם בתחרות הולכת וגוברת מול מוסדות שמאמצים מתודה זו ונאלצים למצוא פתרונות.
 
שתי טכנולוגיות עיקריות ללמידה מבוזרת:
 1. סינכרונית- בשיטה זו, השיעור מועבר בזמן קבוע וכל המשתתפים צריכים להיות מחוברים לרשת הלמידה באותו הזמן.
 2. א-סינכרונית- התלמיד יכול להקשיב לשיעור בזמן הנוח לו, אין מועד קבוע לשיעור.
 
מודלים ללמידה מבוזרת
במאמר Three Models of Distance Education מוצגים שלושה מודלים לביצוע למידה המבוזרת:
1.       הכיתה המבוזרת (סינכרוני בלבד).
2.       למידה עצמית (א-סינכרוני בלבד).
3.       למידה יחידנית בשילוב לימוד כיתתי (שילוב סינכרוני וא-סינכרוני).
תחילה נתאר את המודלים הכלליים במספר מילים, ונתאר את מאפייניהם.
 מודל הכיתה המבוזרת
מודל זה הוא מודל המקפל תחתיו את כל טכנולוגיות הלמידה הסינכרוניות הקיימות, המאפשרות יצירת כיתת לימוד על מרכיביה האינטראקטיביים (בין המורה לתלמיד ובין התלמידים עצמם) , כשבאותו זמן המורה נמצא במיקום אחד ותלמידיו מצויים באתר מרוחק אחד או יותר.
שיטת לימוד זו מחקה בצורה הכי קרובה את חווית הלימוד של הלומד כפי שהכיר מהכיתה המסורתית.
התלמיד בשיטת לימוד זו חפשי לבחור את המיקום בו יהיה אם בבית, בעבודה או במרכז הלימוד. ככל שמספר האתרים בהם מצויים התלמידים רב יותר – כך הולכת ועולה מורכבות השידור מבחינה טכנית,לוגיסטית ועוד.
מודל הלמידה העצמית
 מודל זה מכיל את צורת הלימוד של הטכנולוגיות הא-סינכרוניות, כשהתלמיד משוחרר מנוכחות במיקום ספציפי בזמן ספציפי על מנת ללמוד.
מספקים לתלמיד מגוון רב של חומרים הכוללים ספרים, מדריכי למידה מודפסים, כותרי מולטימדיה למחשב, קלטות וידאו עם הרצאות מוכנות והכוונות לחומר המצוי באינטרנט, אך התלמיד מבצע את הלמידה בעצמו בזמנו החופשי.
לרשות התלמיד עומד המורה ממוסד הלימוד באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל או טלפון. הגשת עבודות נעשית בפקס או בדואר.
בשיטה זו אין כיתות או פגישות. התלמיד לומד עצמאית, ויכול לתקשר עם המורה או תלמידים אחרים.
כמובן, בשיטה זו ניתן להשתמש בחומר הלימוד הקיים במשך תקופת זמן של שנים, עקב העובדה שחומר הלימוד מורכב באופן מובנה ע"י מתכנני קורסים, מומחי תוכן ואמני מולטימדיה ולא באמצעות מורה יחיד.
מודל הלמידה היחידנית בשילוב לימוד כיתתי
            מודל זה הוא למעשה שילוב של שני המודלים הקודמים, ומהווה מודל לשימוש משולב של לימוד סינכרוני וא-סינכרוני. התלמיד מקבל את החומר שמסופק במודל הא-סינכרוני (ספרים, קלטות וידאו, כותרי מולטימדיה) על מנת לאפשר לו ללמוד על פי קצב הלימוד האישי שלו, לבד או בקבוצה, אך אחת לכמה זמן מתבצע מפגש של התלמידים והמורה אם באופן פיסי או באמצעות טכנולוגיות סינכרוניות להתקשרות, כגון: ועידת חוזי או ועידה אודיוגרפית.
השימוש בחומר הלימוד אורך יותר מקורס יחיד, ובדרך כלל כל מורה משתמש בחומר שהוא מכין לקראת הפגישות הקבוצתיות.
מטרת הפגישות המתקיימות סינכרונית היא הבהרת חומר שהתלמידים מתקשים בו ודיון קבוצתי בו, וכן שילוב פעילויות של פתרון בעיות , עבודה קבוצתית, ניסויי מעבדה, ביצוע סימולציות וכדומה.
השוואה בין שלושת המודלים על פי מאפייני הלמידה
כעת, משפירטנו את שלושת המודלים ומאפייניהם, נוכל לנסות ולהשוות ביניהם ל פי מאפיינים שונים של קורסים בלמידה מבוזרת.
כמובן שהשוואה זו היא בעצם בין למידה מבוזרת באמצעות מודל סינכרוני בלבד, מודל
א-סינכרוני בלבד, או מודל המשלב ביניהם.
 טבלה :השוואה בין המודלים ללמידה מבוזרת על פי מאפיינים מרכזיים

למידה יחידנית בשילוב לימוד כיתתי
למידה
עצמית
כיתה
מבוזרת
המודל
תכונה
טכנולוגיות א-סינכרוניות משולבות עם סינכרוניות
א-סינכרוניות
סינכרוניות
הטכנולוגיות בשימוש
מוגבל במידה פחותה מכיתה מבוזרת
עקרונית
אינו מוגבל
מוגבל מאוד
מספר תלמידים לקורס
קיימת במידה רבה יותר מלימוד יחידני
מצומצמת
רבה
אינטראקטיביות
בינונית
כמעט ולא
גבוהה במידה רבה
דינמיות החומר ואפשרות שינויים
קיימת
לא קייימת כלל
קיימת
הרחבת הלימוד ע"י לימוד קבוצתי
אדמיניסטרטיבי וטכנולוגי
אדמיניסטרטיבי בלבד
אדמניסטרטיבי וטכנולוגי גבוה
רמת וסוג תמיכה נדרשת
גבוהה
גבוהה מאוד
בינונית
רמת מבניות חומר הלימוד
בינוני
גבוה
נמוך
שימוש בחומר מבלי לשנותו
קיימת
כמעט ולא קיימת
קייימת
תקשורת בין התלמידים

בהשואה בין המודלים (ראה טבלה) , ניתן לבצע מספר אבחנות לגבי המודלים:
·        לגבי אופי הלימוד עצמו ניתן לראות שמודל הכיתה המבוזרת הוא אדפטיבי יותר מבחינת יכולת ביצוע שינויים בחומר הלימוד בהתחשב ברקע של התלמידים המגיעים לקורס, והאינטראקטיביות בלימוד היא רבה יותר מהמודלים האחרים אך בד בבד גם כמות התלמידים לכל קבוצת לימוד בשיטה זו היא מוגבלת בגלל השימוש בהוראה סינכרונית המגבילה את מספר התלמידים.
·        לעומתה במודל הלמידה העצמית יכולת ביצוע השינויים בחומר הלימוד היא מוגבלת, ואף לא קיימת בטווח הקצר עקב מבניותו הרבה של החומר . כמו כן במודל זה אין תקשורת בין התלמידים לבין עצמם מה שמבטל למעשה את השימוש ביתרונות של הפרייה הדדית קבוצתית, אם בדיון משותף, פתרון בעיות וכו'. אבל לעומת מודל הכיתה המבוזרת , במודל זה מספר התלמידים המשתתפים בקורס כזה אינו מוגבל עקרונית מה שיכול להבטיח עלויות הולכות ופוחתות ככל שמספר התלמידים עולה.
·        השימוש במודל השלישי המשלב בין המודלים מבטיח יתרונות חשובים של הכיתה המבוזרת כמו התקשורת בין התלמידים לבין עצמם ואפשרות ברחבת הלימוד הבסיסי ע"י שימוש ביתרונות הלימוד הקבוצתי, אבל הוא פחות ממודל זה בתכונות אחרות כמו מבניות חומר גבוהה יחסית שלא מאפשרת דינמיות מוחלטת בשינוי והתאמת חומרי הלימוד. לעומת הליוד היחידני , מודל זה מוגבל אמנם בכמות התלמידים שיכולים להשתתף אבל קיימת בו תקשורת בין התלמידים ודינמיות החומר גבוהה יותר .
 • מבחינת סוג האינטראקציה במודלים השונים ניתן להבחין כי במודל הלמידה המבוזרת לכל התלמידים ניתנת הזדמנות לאינטראקציה קולית עם המורה ועם תלמידים אחרים, וייתכן שגם אינטראקציה ויזואלית – תלוי ברמת הטכנולוגיה בה משתמשים. תלמידים יכולים ליצור קשר עם המורה ע"י צ'אט במחשב, טלפון וכו.
·        במודל הלימוד היחידני יצירת הקשר בעיקרה היא יוזמה של התלמיד (מלבד הקשר הראשוני). המורה מנחה את התלמיד באמצעות הערות מפורטות למטלות שמגיש התלמיד. המורה יכול ליצור דיון עם תלמידיו באמצעות מחשב ב"לוח מודעות אלקטרוני" כשהוא פותח נושא לדיון וכל תלמיד מוזמן להיכנס בזמנו החפשי ולהגיב או להביע דעה.
·        במודל המשולב כל הפגישות עם התלמידים מיועדות לאינטראקציה בין המורה לתלמידים , ומכיוון שהזמן אינו מיועד בעיקרו להעברת חומר מתבצעת במפגש פתרון בעיות משותפות . אינטראקציה אישית בין מורה לתלמיד יכולה להתבצע ע"י דואר אלקטרוני או שיחת טלפון.
 • מבחינתו של מוסד הלימודים המעוניין לעשות שימוש באחד מן המודלים לצורך לימוד מבוזר יש היבטים שצריך להתחשב בהם מעבר לניהול האדמיניסטרטיבי הכרוך בכך, הדומה במידה רבה מאשר אם היה מדובר לימוד פרונטאלי מסורתי בכיתה, אם כי השימוש המוגבר בטכנולוגיה דורש אדפטיביות מבחינת הצגת החומר הנלמד.
·        במודל הלימוד המבוזר על המוסד לבנות את הקורס באופן כזה שיפחית את החומר המוצג לתלמיד בקורס פרונטלי רגיל על מנת לפנות זמן לצורך מטלות ולימוד של הטכנולוגיה בה יש לבצע שימוש בלימוד הסינכרוני. הכרת הטכנולוגיה וסביבת העבודה היא הכרחית על מנת לתת לתלמיד הכירות והרגשת נוחות עם סביבת הלימוד. הדבר מצריך כמובן השקעת זמן רב בתכנון והכנת הכיתה .
·        במודל הלימוד היחידני לעומת זאת על המורים במוסד להכיר את החומר הנלמד בצורה טובה על מנת להיות אפקטיביים במתן מענה לתלמידים בשאלותיהם. במודל זה ניתן להדריך את התלמיד אחד על אחד מכיוון שלמורה יש זמן רב יותר להקדיש לכל תלמיד, מכיוון שהצורך בתחזוקה ושינוי שוטפים של החומר הוא נמוך וזה חוסך לו זמן רב .
·        במודל המשולב שוב מתעורר להכיר לתלמידים את הטכנולוגיה (כמו במודל המבוזר) אך כאן יש גם את היכולת של הדרכה אינדיבידואלית לכל  תלמיד כי מבניות חומר הלימוד עדיין גבוהה ויש למורה יותר זמן פנוי.
 • מבחינת התמיכה הנדרשת לביצוע ע"י מוסד הלימודים כלפי תלמידיו, לכל מודל כמובן דרישות אדמיניסטרטיביות מקובלות להפצת חומר אל התלמידים וקבלתו מהם, רישום לקורסים וכו'. במודל הכיתה המבוזרת ובמודל המשולב קיים צורך במרכז תמיכה טכני וטכנולוגי על מנת לתפעל את ציוד התקשורת ולתמוך במשתמשים בבעיות ותקלות טכניות שייתקלו בהם. בהנחה שבמודלים אלו הבחינות נעשות באופן סינכרוני , אזי במודל היחידני יש להקים מנגנון שייטפל בהרכבת בחינות ובדיקתן והתאמת דרישות המוסד הלימודי לזיהוי הנבחנים והשגחה עליהם.
 
תוספת מקורות מידע מעודכנים  
 נבות עקיבא. למידה מבוזרת: סינכרונית מול   א-סינכרונית, אוניברסיטת בן-גוריון 2001 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya