הכשרת פרחי הוראה למדעים בסין: אתגרים והבטחות

מאת: Enshan Liu

Liu, Enshan, Liu, Cheng, & Wang, Jian (2015). Pre-service science teacher preparation in China: Challenges and promises. Journal of Science Teacher Education, 26(1), 29-44.

מטרתו של מאמר זה הייתה להציג סקירה מקפת של הכשרתם והכנתם של פרחי הוראה למדעים בסין. הכשרה זו מושפעת במידה ניכרת מהמסורת הסינית, מהקונפוציוניזם ומהתפתחות חברתית וכלכלית מואצת.

המדיניות, מערכות הכשרת המורים והתכניות המתייחסות אליהן תרמו במשותף להכשרת מורים למדעים למאות ולאלפי בתי הספר ברמות השונות. בד בבד מציעים עורכי המחקר לבצע עוד כמה רפורמות חשובות ולהכשיר יותר מורים בעלי יכולת לביצוע מחקר חינוכי.

נוסף להתמודדות עם האתגרים שמציבות הרפורמות החדשות, מורים חדשים שמוסמכים למדעים יוכלו לנצל הזדמנויות להטמעה יעילה של תכניות הוראה חדשות. כל אלה יביאו להאצה בהתפתחות המקצועית ולשיפור בהוראת המדעים.

לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

טרנספורמציות הוראה תחת תכנית לימודים ריכוזית וקהילת מורים לומדת: התנסות של שני מורים סיניים לכימיה בפיתוח הוראה מבוססת חקר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya