הכשרת מורים על פרשת דרכים – כנס בינ"ל, קול קורא להגשת הצעות

מילות מפתח: הכשרת מורים

הכנס הבינלאומי החמישי שיתקיים ביוני 2007 יתארח במכללה האקדמית ע"ש קיי באר שבע ובמכון מופ"ת.
הכנס יעסוק בנושאים המרכזיים שעל סדר היום בתחום הכשרת מורים.

קול קורא להגשת ההצעה (תקציר וסיכום)

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30 בנובמבר 2006

ניתן להגיש הצעות באופן מקוון:
http://www.kenes07.macam.ac.il/abstractHe.asp

כל ההצעות יעברו תהליך הערכה בליווי הוועדה המדעית.


מטרותיו ויעדיו של הכנס:
מערכת ההכשרה להוראה נמצאת בשנים האחרונות בטלטלה עזה. טלטלה זו ניזונה משינויים חברתיים כלכליים ופוליטיים, הקוראים תגר על מטרות החינוך הקלסיות ומעלים תהיות ביחס לאופי המורה הראוי ולתהליך הכשרתו. יש הסבורים שכדי להכשיר מורה די בהקניית ידע ברמה אקדמית בתחום הדעת של ההוראה; אחרים סבורים שעיקרה של ההכשרה צריך להיות "בשדה", בלמידה תוך כדי העבודה ומתוך העבודה, וכי אין צורך בתכניות הכשרה שיטתיות וממושכות הקודמות לעבודה; לעומתם יש המאמינים כי מקצועיותם של המורים תיפגע ללא הכשרה אקדמית שיטתית ומתמשכת בתחום הפדגוגיה. כך או אחרת, הכשרת המורים ניצבת בפני פרשת דרכים. עליה להוכיח את נחיצותה, את תרומתה ואת חיוניותה למערכת החינוך ולפיתוח הפרופסיונלי של המקצוע. אגב כך, עליה לברר את מקומה של ההתנסות בתהליך ההכשרה, לבחון את היחס הראוי שבין לימודי החינוך, ההכשרה המעשית ומקצוע ההוראה ולגבש את תפיסת הסטאז, החונכות וההשתלמות המתמשכת כשלבים בתהליך ההתפתחות המקצועית של המורים. כנס זה נועד לברר מהו המענה שהמחקר החינוכי מספק לסוגיות אלו.

נושאים עיקריים שיידונו בכנס:

1. אידאולוגיות ומדיניות בחינוך והשלכותיהן על הכשרת מורים
2. ידע פדגוגי, ידע דיסציפלינרי וידע פרקטי בהכשרה להוראה
3. הכשרת מורים בהקשר חברתי ותרבותי
4. אבני דרך בהתפתחות המקצועית של המורים
5. תכניות לימודים ומודלים בהכשרת מורים
6. הכשרת מורים כפרופסיה מתהווה
7. הערכה והכשרת מורים

בכנס, שאליו צפויים להגיע כ-800 איש, ישתתפו חוקרים ומרצים בכירים מן השורה הראשונה בארץ ובעולם, והוא יכלול הרצאות מליאה, מושבי הרצאות, סימפוזיון, מושבי דיון ועוד.

בין המרצים האורחים:

Prof. Marilyn Cochran-Smith, Boston college, MA, USA
Prof. Filip Dochy, University of Leuven, Belgium
Prof. Pamela L. Grossman, Stanford University, CA, USA
Prof. Fred A.J. Korthagen, Utrecht University & Vrije University, The Netherlands
Prof. Ann Lieberman, The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, CA, USA

דואל מזכירות הכנס:
kenes07@macam.ac.il

פרטים מלאים מידע נוסף באתר הכנס:
http://www.kenes07.macam.ac.il


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  התבקשתי לבדוק הצגת מחקר שהוצג לפני כשלוש שנים בקבוצת עניין של early ונמצא כיום, כמאמר, בשיפוט לכתב עת בארה"ב.שאלתי היא האם ניתן להציג מחקר שהוצג בקבוצת עניין ונמצא בשיפוט

  פורסמה ב 10/09/2006 ע״י שרגא פישרמן

  המדיניות זהה למקובל בכנסים אחרים. ניתן להציג היבט חדש/שונה של המחקר עליו מדובר.

  פורסמה ב 03/10/2006 ע״י פורטל מסע
  מה דעתך?
yyya