הכשרת מורים לשפות להוראה משולבת של כתיבת סיכום

מאת: Yu-Fen Yang

Yang, Yu-Fen. "Preparing language teachers for blended teaching of summary writing", Computer Assisted Language Learning, Jul2014, Vol. 27 Issue 3, p185-206.

מאמר זה בחן את הבעיות שהועלו ואת הפתרונות שהוצעו על ידי ששה מורים לשפות, שלימדו 214 סטודנטים במכללה לכתוב סיכום.

הממצאים של מחקר זה מבוססים על ניתוחי תוכן של תעתיקים של ראיונות עם המורים, על תצפית שערכו המורים על התקדמות של הסטודנטים בכיתה ובהוראה מקוונת, ועל האינטראקציות בקרב הסטודנטים שהוקלטו בקובצי היומן של המערכת המקוונת.

התוצאות מראות שהבעיות של המורים לשפות בהוראה משולבת של כתיבת סיכום נכנסות לשלוש קטיגוריות: תהליכי למידה, דאגות לגבי הקהילה וסוגיות טכניות.

ארבעת הנושאים העיקריים שעלו משלוש הקטגוריות הם:

(1) התפקידים המשתנים של המורים ושל הסטודנטים,

(2) בניית תחושה מעטה של קהילה,

(3) העדר הכשרה בלמידה משולבת של כתיבת סיכום,

(4) חוסר הכרות עם הטכנולוגיות או המערכות החדשות.

הפרספקטיבות של המורים לשפות לגבי פתרון הבעיות הללו היו:

(1) להבחין בהבדלים המשמעותיים בין הקשרים של הוראת שפה בכיתה לבין הוראת שפה באופן מקוון,

(2) לזהות טכניקות ואסטרטגיות כדי לסייע ללמידה המשולבת של הסטודנטים בכתיבת הסיכום,

(3) לפתח מיומנויות של בניית קהילה כדי לעודד סטודנטים ומורים להשתתף באופן פעיל בלמידה שיתופית.

פתרונות אלה מטילים אור על ההכשרה של המורים לשפות בהוראה משולבת של כתיבת סיכום.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya