הכשרת מורים למדע וטכנולוגיה – סוגיית האיזון בשילוב בין הדיסציפלינות

תכנית לימודים למקצוע החדש - "מדע וטכנולוגיה" בחטיבת הביניים - נתפרסמה על ידי משרד החינוך ב-1996, ובמרכזה הנחיה להוראה לפי גישה בינתחומית שתשקף את הקשרים ואת ההשפעות ההדדיות בין המדע לטכנולוגיה. המטרה הכללית של המחקר הייתה ללמוד על מאפייני השילוב בין הדיסציפלינות, ועל מידת האיזון ביניהן אצל פרחי ההוראה, ומכאן להשליך על מתכונת הכשרתם.  שבעים ואחד סטודנטים, שלמדו בארבעה מחזורים במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון , היוו את אוכלוסיית המחקר.

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום רב איך ניתן להשיג את המאמר? האתר לא זמין.

    פורסמה ב 27/03/2016 ע״י שרה קליין
    מה דעתך?
yyya