הכשרת מורים לחינוך מיוחד על פי שיטת החינוך הכפולה בסינגפור

Walker, Z. (2016). Special education teacher preparation in Singapore’s dual education system. Teacher Education and Special Education39(3), 178–190

מחקרים רבים מבקשים להשוות בין תכניות שונות להכשרות מורים המתקיימות ברחבי העולם. ברמת המאקרו מחקרים אלה מעניינים ומאירי עיניים, אך נקודות התורפה שלהם מתגלות ברמת המיקרו, כיוון שלעתים קרובות אין הם מביאים בחשבון את ההיבט הפרטיקולרי, את אופן ההתנהלות של מוסדות החינוך המקומיים ואת המדיניות המקומית. השוואות עולמיות צריכות להתבסס על הבנה והכרה מוקדמת של מערכות החינוך השונות אליהן מוכשרים המורים בהקשר המקומי.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

הכשרת מורים סביב העולם: מה ניתן ללמוד מהעשייה הבינלאומית?

"לכוון גבוה, לכוון נמוך, לא לדעת לאן ללכת": שאיפות תעסוקה והישגים עתידיים של מתבגרים בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים

מטרת המאמר הנוכחי היא לתאר את שיטת החינוך הכפולה, dual education system, ואת הכשרת המורים הנהוגה בסינגפור (התואמת לה), הדואגת לחינוך תלמידים עם מוגבלויות בסביבה נפרדת. שיטת החינוך הכפולה היא שיטה לפיה התלמידים לומדים בבתי ספר מקצועיים ובמקביל עוברים תהליך חניכה במקומות עבודה (מפעלים) המתאימים להכשרתם. 

במוקד המאמר שלושה היבטים חיוניים אליהם ראוי להתייחס בעת ביצוע השוואה בין שיטת החינוך הכפולה לבין שיטת החינוך המכלילה, שמהותה היא להבנות מחדש סביבה חינוכית באופן מותאם ללומדים עם יכולות שונות:

1. יעדי ומטרות שיטת החינוך הכפולה והמדיניות התומכת בה לעומת יעדי החינוך המכליל.

2. מצבה של סינגפור בעבר מול מצבה בהווה בהקשר ממשל ומדיניות חינוכית.

3. הכשרות מורים לאור שיטת החינוך הכפולה.

למרות ההבדלים העולים מן המאמר בין שתי שיטות החינוך, מחברו מצביע גם על התרומה ההדדית שעשויה לעלות מההשוואות. כמה מהשאלות הפוריות הן:

האם הכשרה ממוקדת מיומנויות עדיפה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים או שיש לדבוק בלימוד מסורתי יותר של תכנים אקדמיים?

האם מעמדו של המורה האקדמי בהקשר של חונכות מקצועית משתנה?

מהו מעמדו של המורה המקצועי לעומת המורה המחנך (בחינוך מיוחד)?

האם המחנך הופך למעין צוות תמיכה של המורה המקצועי?

כיצד ניתן לדאוג להעניק כישורי חיים ומיומנויות אקדמיות (אפילו בסיסיות) במערכת המרוכזת בביצוע משימות מקצועיות?

כיצד לאתגר את הנחות היסוד השגורות בדרך כלל בקרב סטודנטים לחינוך מיוחד, הנוטים לשיטת החינוך המכלילה, ולהראות להם את יתרונותיה של השיטה הכפולה?

לסיכום, האתגרים הניצבים בפני הסטודנטים להוראה ובפני המורים המכשירים אותם הם גדולים, אבל היתרונות שעשויים לצמוח מהכרת השיטה ומהתאמתה להקשר המקומי הם רבים ומשמעותיים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya