הכשרת מורים להובלת דיונים מתמטיים

Borest, T. A., Sleep, L., Ball, D. L., & Bass, H. (2011). Preparing teachers to lead mathematics discussions. Teachers College Record, 113, 2844-2877.

רקע/הקשר: הדיון הוא מרכזי להוראה ולמידת המתמטיקה, כמו גם למתמטיקה כדיסציפלינה אקדמית. מחקרים הראו שקידום דיונים הינו עבודה מורכבת שאינה מתבצעת או נלמדת בקלות. כדי להפוך היבטים מורכבים כאלה של עבודת ההוראה לניתנים ללימוד בידי מתחילים, מחקרים שנערכו לאחרונה התמקדו בגישות של הכשרת מורים המפרקות את הפרקטיקה למטלות או שגרות קטנות יותר הניתנות לניסוח, פירוק, לימוד וחקירה.

מטרה/יעד/שאלת המחקר/מוקד המחקר: בהסתמך על המרכיבים במסגרת של גרוסמן ועמיתיה (Grossman et al.’s, 2009) עבור פדגוגיות של פרקטיקה בהכשרה המקצועית, מאמר זה מתאר גישה לניתוח פרקטיקת הוראה התומכת בתבנית של הכשרת מורים שבה מורים מתחילים לומדים כיצד לקחת חלק בפרקטיקות הוראה בעלות מינוף גבוה ובאותה העת לפתח תחושה לגבי מדוע העבודה מתבצעת.

מסגרת: הקשר המחקר הוא קורס שיטות מתמטיות עבור מורי בית ספר יסודי עתידיים.

תכנית המחקר: המחקר כלל ניתוח איכותני הן של תכנית הקורס והן של יישומה.

מסקנות/המלצות: מתוצאות מחקר זה עולה כי: (1) פירוק הוראה לפרקטיקות מקוננות בגדלים גרעיניים שונים השומרים על הקשר בין טכניקות לבין תחומי פרקטיקה עשוי לתמוך במורים מתחילים בהתייחסות בעת ובעונה אחת לשאלות של כיצד ומדוע הנוגעות לפרקטיקה, וכמו כן לספק מפת הוראה שמורי מורים יכולים להשתמש בה לצורך תמיכה בלמידת ההוראה.

(2) קינון אומדנים מוקדמים של פרקטיקות אל תוך פרקטיקות עוקבות הוא דרך לתמוך במורים מתחילים בבניה לקראת פרקטיקת הוראה מורכבת מחדש. כאשר הפרקטיקות מקוננות, מורי מורים יכולים להגביר את מורכבות האומדנים על ידי התאמת התוכן והאותנטיות של הקשר הפרקטיקה כמו גם על ידי הפחתת כמות הפיגומים המסופקת.

(3) הערכה היא חיונית לפדגוגיות של פרקטיקה. פירוקים, אומדנים וייצוגים של פרקטיקה צריכים להיות מפותחים בדרכים התומכות בהערכה למערך המטרות של הכשרת מורים. (4) הואיל וחומר הלימודים נמצא בליבה של ההוראה, זה קריטי להתייחס לדרכים שבהן התוכן בא במגע עם פדגוגיות של פרקטיקה.

מקורות המידע שצוטטו בתקציר

Grossman, P., Compton, C., Igra, D., Ronfeldt, M. Shahan, E., & Williamson, P. (2009). Teaching practice: A cross-professional perspective. Teachers College Record, 111, 2055-2100.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya