הכשרת מורים לגיל הרך לעבוד עם תלמידים דו-לשוניים

מקור וקרדיט:
Marlene Zepeda. Dina C. Castro. "Preparing Early Childhood Teachers to Work With Young Dual Language Learners", Child Development Perspectives", Volume 5, Issue 1, pages 10–14, March 2011.
אחד מכל חמישה ילדים בארה"ב הוא זר או נולד להורים מהגרים, ומספרם של ילדים אלה הולך וגדל. מכאן, ילדים רבים נכנסים למסגרות חינוך לגיל הרך כאשר הם דוברים שפה אחרת שאינה אנגלית. מאחר וילדים ששפת אמם אינה אנגלית מתקשים יותר מאשר קבוצות אחרות להגיע להישגים בבית הספר (Fry, 2007; Regalado Goldenberg, & Appel, 2001). נמצא כי קיים קשר בין הכשרת מורים להישגיהם של ילדים קטנים דו-לשוניים (DLLs) בלימודים, ועל כן להכשרת המורים יש תפקיד חיוני בתמיכה בפיתוח ובלמידה בתלמידים הדוברים שתי שפות. המאמר סוקר בקצרה את הספרות לגבי תוכנה ומהותה  של ההכשרה המקצועית למחנכים לגיל הרך העובדים עם ילדים דו-לשוניים ודן בחשיבות של פיתוח מגוון לשוני ותרבותי של העובדים בחינוך וטיפול בגיל הרך.
המאמר מזהה 6 תחומי תוכן:
(א) הבנת התפתחות השפה - המורים צריכים לדעת מהם השלבים של רכישת שפה שנייה המתרחשים אצל ילדים קטנים הלומדים אנגלית (Tabors, 2008), כדי שהם יוכלו לתכנן טוב יותר את הבחירות הפדגוגיות שלהם .
(ב) הבנת הקשר בין שפה לתרבות -  מחקר מראה כי השפה מתפתחת בתוך הקשר של התרבות מבית וערכי התרבות והאמונות משפיעים על האופן שהו הילד משתמש בשפה (Heath, 1989). בנוסף, לשפה יש חשיבות בשימור הזהות האתנית (Sanchez & Thorp, 1998; Zentella, 2005).
יש גם לקחת בחשבון, שילדים לומדים הן את הצדדים המילוליים (אוצר מלים, פונולוגיה, תחביר ודקדוק) של השפה, לומדים צדדים הקשורים לאוריינות (מודעות פונולוגית, ידיעת הא-ב, אוריינות דפוס) של שפה חדשה ובו-זמנית הם לומדים את הכללים החברתיים של יחסים בינאישיים ומערכת של אמונות וערכים שעשויה להיות שונה מאלה שהם למדו בבית. לכן חיוני שהמורים יבינו את המורכבות הזו על מנת שהם יוכלו לתכנן וליישם פרקטיקות למידה אפקטיביות בכיתה.

(ג) פיתוח יכולות ומיומנויות ללמד באופן אפקטיבי לומדים דו-לשוניים - השימוש בשפת האם יסייע לילדים להבין את המשמעויות של המושגים ולהעביר את המשמעויות הללו לאוצר המלים באנגלית (ראו Resource Guide by the California State Department .of Education, 2007).
(ד) פיתוח הערכה משמעותית של לומדים דו-לשוניים - קיימת שונות בקרב תלמידים דו-לשוניים בקשר לשיעור למידת השפה השנייה ולאופן שבו הם לומדים את השפה השנייה, ולכן המורים חייבים להיות מודעים לגורמים החשובים המשפיעים על התהליך של למידת שפה שנייה. גורמים אלה כוללים גורמים הקשורים בילד, כגון: גיל, הנעה, אישיות ושליטה בשפה הראשונה; גורמים הקשורים בתכנית/בית הספר כגון: גישות הוראה והכשרת מורים; וגורמים חברתיים-תרבותיים כגון: עוני, לחץ מצד המשפחה, ואי-הלימה בין הבית לבין סביבת בית הספר.
(ה) פיתוח תחושת מקצועיות
(ו) הבנה כיצד יש לעבוד עם המשפחות – מורים העובדים עם תלמידים דו-לשוניים צעירים, חייבים לבסס תקשורת טובה ושיתוף פעולה עם המשפחות כדי ללמוד על הילד ועל הערכים והאמונות של המשפחה.
המאמר סוכם ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya