הכשרת התלמידים לקראת מיומנויות מובילות במאה ה- 21

Fisher, Douglas and Nancy Frey. "Preparing Students for Mastery of 21st Century Skills. In Bellanca, James and Ron Brandt (Eds). 21st Century Skills: Rethinking how Students Learn. Bloomington: Solution Tree Press, 2010. Pp.221- 242.

 

טכנולוגיה מתחדשת יכולה להביא עמה שינויים גדולים וברי משמעות בעולם החינוך. ואכן כיום ניתן להבחין כי תלמידים מעודכנים במוצרי הטכנולוגיה השונים כגון האינטרנט, טוויטר, טלפונים סלולאריים מתקדמים, ומשתמשים בהם על בסיס יומיומי. מכאן, על המחנכים להיות ערים להתפתחויות הטכנולוגיות, שכן עליהם להכשיר את התלמיד לקראת הלמידה במאה ה-21, למידה שמבוססת על הטכנולוגיה והבנת אופן השימוש בה.

צורה ופונקציה במאה ה- 21
אנשי חינוך יידרשו ככל הנראה לקחת חלק בשדה הפעילות הדינאמי הגלובאלי שנבנה לנגד עינינו נוכח כלי תקשורת ממוחשבים תחדשים, בו נוצרים שינוים חברתיים שעליהם לזהות ולהכיר. בהתאם לזאת, בקרב ארגוני חינוך מקצועיים ניתן כיום להבחין במגמה של ניסוח יעדים שבבסיסם הכנת התלמיד להיכרות מעמיקה עם כלי הטכנולוגיה, טיפוח התמצאות התלמיד בעולם המידע השיתופי והגלובאלי ומתן גישה נוחה לכלים שיסייעו לו לרכוש ולייצר מידע חדש.

כיצד על המורים להגיב?
השינויים הטכנולוגיים בימינו אלו מתרחשים בקצב מסחרר ומקשים את המעקב אחריהם מצד המורה. לכן, על מנת להכשיר את התלמידים במאה ה- 21, על אנשי החינוך לנקוט בשלוש דרכים:

1. להתמקד בפונקציה ולא בכלי עצמו; עלינו לזהות את המטרה של הכלי ולא לשים את הדגש על צורתו. הווה אומר, במקום לחשוב על כלים טכנולוגיים במובנים של שמות עצם (PowerPoint, Twitter), עלינו לזהותם לפי המטרות אותם הם משרתים (הצגה, תקשורת). כך תופחת תחושת המתח המתעוררת נוכח קצב החידושים הטכנולוגיים, ויהיה באפשרותנו לנהוג בצרכנות נבונה ולבחור את הכלים המשרתים את צרכינו החינוכיים.

2. בחינה מחדש של מדיניות טכנולוגית; כיום רוב בתי הספר אינם מתייחסים לטכנולוגיה ואינם כוללים אותה במהלך השיעור. על אנשי החינוך לשקול מחדש את המדיניות הרווחת הקיימת, ולכלול את השימוש בטכנולוגיה במהלך השיעור , לטובת חוויית למידה פורה וחיובית. כמו כן, קבלה של הטכנולוגיה מצד המחנכים תסייע לחנך את הילדים כיצד יש לנהוג בטכנולוגיה באופן מנומס ובלתי פוגעני (לא להתכתב עם חברים באמצעות הטלפון הסלולארי, לא להאזין למוסיקה במהלך השיעור וכולי).

3. טיפוח חשיבה באמצעות הדרכה מכוונת (Intentional Instruction): הדרכה מכוונת הינה שיטה לפיה יש להעניק לתלמיד עצמאות וללמדו לשאת באחריות להתמודד עם המוטל עליו, ובמקביל להעניק לו את התמיכה לה הוא זקוק. המודל היעיל ביותר להשגת מטרה זו הינו Gradual Release of Responsibility Model, המציע כי המורה ינוע ממתן תמיכה מלאה לתלמיד, לנקודה בה הוא נעזר גם בחבריו, עד שלבסוף לא ייתמך כלל. בהקשר זה, תפקידו של המורה במתן גישה לטכנולוגיה הינו חיוני, שכן ביכולתם של הכלים הטכנולוגיים לסייע בתהליך העברת האחריות מן המורה אל התלמיד ולהכשיר את הקרקע עבור התלמידים לפתח את כישורי החשיבה שלהם.

לאור ניסיוננו הבלתי מוצלח להתעלם מקיומה של הטכנולוגיה, ונוכח ההתקדמות הטכנולוגית המטאורית, הגיעה העת לכלול את הכלים המתוקשבים של המאה ה- 21 בתהליך החינוך בבתי הספר. בידי אנשי החינוך ניתן המנדט להדריך את הדור הצעיר, משימה הדורשת להכשיר את התלמידים בכלים המודרניים, שכן הצלחתם בעתיד תלויה בזאת.

ישנם תלמידים רבים החסרים את הגישה הנכונה לכלים טכנולוגיים בשעות לאחר בית הספר. תלמידים אלה זקוקים להדרכה ולהזדמנות להשתמש בכלים הטכנולוגיים עבור לימודיהם בשעות בית הספר. בייחוד עבור תלמידים אלו, יש לנקוט במודל ההקצאה ההדרגתית של אחריות, המאפשר לתלמיד לרכוש מיומנויות וכישורים בחברת המורה וחברים עמיתים ללימודים, עד הגיעו לנקודה בה אינו זקוק לתמיכתם. אולם, ברוב בתי הספר לא מיישמים מודל זה, ולא משתמשים בכלים טכנולוגיים מודרניים על מנת לטפח את חשיבתם של התלמידים.

על הכותבים :

 פרופסור דגלס פישר הוא מומחה לתחומי  שפות , לשון אוריינות והכשרת מורים . הוא פרופסור מן המניין במחלקה להכשרת מורים באוניברסיטת סן דיאגו .

פרופסור ננסי פריי , מומחית באוריינות ובחינוך במחלקה להכשרת מורים באוניברסיטת סן דיאגו .

 

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?