הכשרת המורים בבריטניה: שינוי מבוקר או משבר?

מאת: Peter Gilroy

מקור:

Peter Gilroy ."Controlling change: teacher education in the  UK" Journal of Education for Teaching, vol. 28, no. 3, 2002

עד שנת 1988 היה מצב הכשרת המורים בבריטניה יציב למדי. באותה שנה החליטה הממשלה בראשות המפלגה השמרנית לשנות מן היסוד את המצב בו היה למחלקות החינוך באוניברסיטאות אוטונומיה מלאה לגבי דרכי הכשרת המורים ועצמאות בכל שיקולי הדעת של הסמכת מורים להוראה. השינוי הדרמטי בא לידי ביטוי בהכפפת המחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות הבריטיות לפיקוח חיצוני של המפקחים החינוכיים (הכפופים ישירות למערכת OFSTED ולא למשרד החינוך הבריטי). באופן מעשי מטרה זו הושגה על ידי הקמת גוף חיצוני ממלכתי להסמכת מורים, הידוע בשם CATE  (The council for the accreditation of teacher education ׂ). למועצה זמנית זו ניתנה האחריות להבטיח שמחלקות החינוך באוניברסיטאות ינהיגו ויקיימו סטנדרטים חינוכיים מחייבים וגם ניתנה לה הסמכות לאשר קורסים להכשרת מורים שהאוניברסיטאות ביקשו לפתוח.

שינוי דרמטי נוסף נכנס לתוקפו בשנת 1992 כאשר שר החינוך הבריטי החדש הכריז על צעדים נוספים במערכת הכשרת המורים שם. הדרישה החדשה הייתה שכל הקורסים להכשרת מורים לבתי ספר תיכוניים יועברו בחלקם הגדול בבתי הספר המאמנים עצמם. כלומר, כל מחלקה להכשרת מורים נדרשה להעביר 80% מהקורס בבתי הספר עצמם, באופן שחלק לא מבוטל מהתקציב הועבר לבתי הספר עצמם. עוד לפני שדנו בהשלכות של צעדים אלו ומדיניות חדשה זו, החליט שר החינוך דאז להקים בשנת 1993 רשות עליונה להכשרת מורים בבריטניה הידועה בשם (TTA  (Teacher training agency וגם להכפיף את כל מערך הכשרת המורים למערכת ההערכה החינוכית הממלכתית שם הידועה בשם OFSTED ) The Office for Standards in Education ).

מערכת OFSTED מפעילה תהליך בקרה די דרקוני בבתי הספר בבריטניה ומחלקות הכשרת המורים באוניברסיטאות שם זכו ליחס דומה. לא מדובר בתהליך הערכה ובקרה ע"י אנשי מקצוע ועמיתים להכשרת מורים, אלא בקרה ע"י מפקחים שלא צמחו במערכת הכשרת המורים שם. המחלקות להכשרת המורים נבדקו כנגד סולם הערכה קשיח של סטנדרטים בן ארבע נקודות. לעתים קרובות, התוצאות של הביקורת והבקרה ע"י OFSTED הביאו בעקבותיהם הפחתה בתקציבים גם כאשר אחוז הכישלונות של מחלקות ההכשרה היה נמוך יחסית. פעולות אלו פגעו קשה בפעילותם המחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות הבריטיות והביאו לפגיעה ולצמצום בסגל מורי המורים המכשירים. רפורמה זו העניקה לשר החינוך שליטה בלתי רגילה בכל מערכת הכשרת המורים שפעלה באמצעות הרשות העליונה להכשרת מורים שם (TTA), אך יצרה מחסור ממשי במספר המורים המתחילים.

במרוצת השנים הלכו והוקשחו הסטנדרטים להוראה שמחלקות הכשרת המורים נדרשו להנהיג ולהבטיח מבחינה איכותית. המחלקות לחינוך באוניברסיטאות נאלצו להתמודד שנה אחר שנה עם מערכת הבקרה החינוכית הריכוזית (OFSTED) מחד ודרישות משתנות של הרשות העליונה להכשרת מורים (TTA) אליה הם הוכפפו מאידך. כך לדוגמא, נאלצו מחלקות החינוך באוניברסיטאות להתמודד עם ההנחיה החדשה לגבי איכות בתי הספר המאמנים ופעילות סגל בתי הספר בשדה. כלומר, מחלקות ההכשרה באוניברסיטאות נדרשו ו לקחת אחריות כוללת על כל מה שקורה מבחינה פדגוגית בבתי הספר המאמנים. אם וכאשר בית ספר מאמן קיבל ניקוד הערכה נמוך ע"י הפיקוח של OFSTED, גם ציון ההערכה של מחלקה הכשרת המורים באוניברסיטאות הופחת בהתאם.

כאשר משנה לשנה הופחתה רמת התקצוב פר-סטודנט והצטמצמו תקציבי מחלקות הכשרת המורים בעקבות ביקורות OFSTED החלו להסגר או להצטמצם משמעותית עשרות מחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות הבריטיות. רמת נטישת סגל מורי המורים הלכה וגדלה משנה לשנה. צמצומים אלו אירעו בדיוק בתקופה שבה החל להיווצר מחסור במורים מתחילים מהותי בכל רחבי אנגליה. משרד החינוך הבריטי נדרש להגיב למציאות משברית זו והוא יצר שורה של מסלולי הכשרת מורים אלטרנטיביים אשר היו יקרים יותר מבחינת עלות תקציבית וחלקם גם לעתים בעלי איכויות מפוקפקות למדי.

בנוסף למסלול הקודם של הסמכה שנתית להוראה (Post-graduate certificate of education  - 1 YEAR) והמסלול הרגיל של BA בחינוך (3 או 4 שנים) נוספו המסלולים הבאים:

 • The Articled teacher scheme (2 years )
 • The Graduate teacher scheme (1 year)
 • The School Centered initial teacher Training programme  (where students spend 100% of their time in school ) 

ניסיונות נוספים להגדיל את האטרקטיביות של מקצוע ההוראה נעשו ע"י מתן מענקי סיוע וקצבאות לקבוצות של פרחי הוראה במקצועות חיוניים ומלגת הדרכה לכל פרח הוראה/סטודנט להוראה שלמד והוכשר במסלול החד-שנתי הידוע כמסלול

1-year Post-graduate Certificate of Education course  

יצוין כי סטודנטים להוראה במסלולים אחרים כגון מסלול ה-הארבע שנתי לא זכו למענקי הדרכה דומים ונוצר פער בין המסלולים. התוצאה הביאה לכך שירד משמעותית מספר הסטודנטים המכשירים עצמם להוראה לבתי הספר היסודיים.

הצעד הנואש האחרון של משרד החינוך הבריטי היה לפנות במאורגן לציבור המורים באוסטרליה ולשכנעם לבוא ולעבוד בבתי הספר הבריטיים תוך נקיטת קו הסברה ופרסום שמשכנע אותם כי בכך יטיבו את תנאיהם הכלכליים ואף יקרו להם הזדמנויות למצוא בעל או אישה.

אך הבעיה של המחסור במורים באנגליה לא נפתרה והממשלה החליטה לתגבר את הקורסים הקיימים בקורסים המועברים בלמידה מרחוק באופן שסטודנטים הלומדים תחום דעת ראשי (BA) יוכלו כבר בשלבי השנה השנייה והשלישית של התואר הראשון להכשיר עצמם להוראה בקורסים מקוונים באינטרנט. יחד עם זאת, הוחרף המשבר בגלל החלטת משרד החינוך הבריטי להנהיג החל משנת 1998 בחינות סיום מחייבות לבדיקת שליטה של המועמדים להוראה במיומנויות כגון חשבון, הבנה ולשון. כל בוגרי מחלקות הכשרת המורים חויבו לעבור גם בחינות מיומנות בתחומי המחשבים וטכנולוגיות המידע.

 נוצר, איפוא, מצב שסטודנטים להוראה בבריטניה יכלו לעבור את כל שלבי ההכשרה והאימון בבתי הספר, אך בגלל כשלון בודד באחד ממבחני המיומנויות, לשלול מעצמם את ההסמכה כמורים. התוצאה המצטברת הייתה שוב ירידה משמעותית בהיקפי המורים החדשים וזאת על אף תוספת מסלולי ההכשרה ועל אף מענקי ההדרכה המוגברים לסטודנטים להוראה בבריטניה.

מקורות המידע

מקור 1: http://www.educationarena.com/educationarena/sample/sample_pdfs7/CJET28_3.pdf

מקור 2: המשבר ההולך ומחמיר בהכשרת מורים בבריטניה

http://education.guardian.co.uk/teachershortage/story/0,7348,1376976,00.html


  לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

  הבעיה המרכזית, נדמה שהחלטות שמתקבלות תמיד נכונות גם כאשר המציאות מראה שאינם נכונות.

  פורסמה ב 05/02/2005 ע״י נח גרינפלד
  מה דעתך?
yyya