הכשרתם של פרחי ההוראה באנגליה בבתי ספר בשדה – ממצאי מחקר

Alaster Scott Douglas. "Capturing the object of initial teacher education by studying tools?in?use in four school subject departments. " Research Papers in Education, 2012 VOL. 27 NO. 3 ,pp.285-302.

הטענה של המחקר הנוכחי , שנערך באנגליה, היא כי למאפייני התרבות הארגונית של בתי הספר בהם מוצבים פרחי ההוראה במהלך התמחותם המקצועית יש השפעה משמעותית על התגבשותם כמורים בתחומי דעת שונים. השפעה זו היא לעתים משמעותית יותר לעתידו של המורה יותר מכל גורם הכשרה אחר. הקליטה של פרחי ההוראה בבתי הספר תלויה במאפייני תחום הדעת וביחסי העבודה בין המורים והתמיכה ההדדית של מורי שכבת הגיל או תחום הדעת בביה"ס. כאשר מצב יחסי העבודה ירוד בגלל תרבות ארגונית מסוימת בביה"ס או השלכות שחיקת המורים הוותיקים אז גם עתידו המקצועי של פרח ההוראה יהיה מעומעם. המתודולוגיה המחקרית בהם השתמשו החוקרים מבוססת על תיאוריה הנקראת Cultural Historical Activity Theory -CHAT אשר שימשה כעוגן מחקרי לניתוח הנתונים וביאורם. המחקר נערך בבתי ספר באנגליה שם מרבית הכשרת המורים נעשית באופן מעשי בבתי הספר. באנגליה יש לבתי הספר המכשירים בשדה תפקיד הרבה יותר מרכזי בהכשרת המורים בהשוואה לישראל וכפי שניתן לראות מתוך ממצאי המאמר יש לכך יתרונות אך גם חסרונות (Alaster Scott Douglas ) .

לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya