הכשרתם של מורים ישראלים יוצאי אתיופיה ושילובם במקצועות ההוראה

רן, ע' (2017). הכשרתם של מורים ישראלים יוצאי אתיופיה ושילובם במקצועות ההוראה. ל' יוספסברג בן-יהושע (עורכת). תל-אביב: הוצאת מכון מופ"ת

 

לסקירה המלאה

 

סקירה זו עוסקת בהכשרתם של מורים ישראלים יוצאי אתיופיה ושילובם במקצועות ההוראה ובמערכת החינוך בישראל. הסקירה מתמקדת בתהליך ההכשרה של הסטודנטים והאקדמאים, הן במסגרת תוכניות ייעודיות וחלופיות והן במסגרת תוכניות ההכשרה להוראה הכלליות במכללות האקדמיות לחינוך ובאוניברסיטאות, וכן בתהליך השילוב במקצועות ההוראה בשדה, בדגש על מורים ועל מנהלי בתי ספר.


הסקירה בוחנת את הנתונים על אודות הכשרת מורים ישראלים יוצאי אתיופיה והעסקתם, במיוחד בשנים 2011–2016, כדי לאמוד את מידת שילובם במגזר הציבורי בפרט ובחברה הישראלית בכלל, כחלק ממטרת-על להעריך את שילוב מורים יוצאי אתיופיה כמנוע חברתי וככלי ליצירת מנהיגות חינוכית וציבורית בישראל.


כיום, בתחום ההכשרה להוראה, שש מכללות אקדמיות לחינוך מציעות תוכניות הכשרה ייחודיות לסטודנטים ישראלים יוצאי אתיופיה בנוסף לתוכניות הלימודים הסטנדרטיות הקיימות במכללות האקדמיות לחינוך ובמחלקות לחינוך באוניברסיטאות. עד כה, סיימו כ-300 בוגרים את התוכניות השונות, מתוכם מעט בוגרים של התוכניות באוניברסיטאות. הנתונים על אודות מספרם של המורים בהשמה אינם ברורים מסיבות שיפורטו להלן, ומקצת המורים מלמדים בחלקיות המשרה או שאינם נחשבים לעובדי משרד החינוך, אלא לעובדי עמותות כגון קרן קרב.


הסקירה בוחנת את השאלות האם קיימים חסמים מובנים העומדים בפני יוצאי אתיופיה בבואם להשתלב בתחום ההוראה וכיצד ניתן להתגבר עליהם.


ברצוננו להודות על שיתוף הפעולה לכל אנשי הקשר שסייעו בידנו להשלים משימה זו במוסדות ובגופים השונים. תודתנו נתונה גם למרואיינים שהסכימו לחשוף בפנינו את סיפורם האישי כדי להוסיף נדבך נוסף לסיפור שילובם של מורים ישראלים יוצאי אתיופיה במקצועות ההוראה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya