הכשרה למדיטציית קשיבות עבור סטודנטים לתארים מתקדמים בחינוך מיוחד ובייעוץ חינוכי: ניתוח איכותני

Tarrasch, Ricardo. "Mindfulness Meditation Training for Graduate Students in Educational Counseling and Special Education: A Qualitative Analysis", Journal of Child & Family Studies, May2015, Vol. 24 Issue 5, p1322-1333.

הסטודנטים הלומדים בתכניות ההכשרה לייעוץ ולהוראה חשופים לרמות גבוהות יחסית של מתח במהלך לימודיהם, ולאחר מכן במהלך עבודתם. מצופה מהם לסייע לתלמידיהם להתמודד עם מתח ועם תסכול; אולם, מעט תכניות להתפתחות מקצועית מתייחסות באופן ספציפי לסוגיה זו בתכניות הלימודים שלהן.

מחבר המאמר פיתח קורס הכשרה שנמשך שני סמסטרים כדי לספק תיאוריות ומחקר לגבי מדיטציית קשיבות (Mindfulness Meditation), הכשרה בטכניקות של יישום עצמי, והוראה של הטכניקות הללו את הילדים בכיתה.

במהלך שנה אקדמית, הסטודנטים כתבו יומנים מדי שבוע. ניתוח איכותני של היומנים של הסטודנטים הניב שלושה נושאי ליבה הקשורים להכשרה המודעת של הסטודנטים: תהליך, התנסויות ותוצאות.

לרוב הסטודנטים הייתה חסרה התנסות קודמת במדיטציה והם דיווחו על קשיים כאשר התהליך החל. הופיעו שינויים בהתנסויות, לעתים לאחר נקודת מפנה, יחד עם שינוי בקשר למחשבות, תוך קבלתן באופן רחום יותר.

התוצאות כללו מודעות טובה יותר למחשבות, לרגשות, ולהתנהגויות, הפחתה נתפסת במתח, ואיכות שינה טובה יותר.

המחקר מציע שניתן להציג בהצלחה פרקטיקות של מודעות במסגרות אקדמיות מסורתיות ולשלבן כחלק מתכניות הלימודים של סטודנטים להוראה כדי להגביר את הבריאות הנפשית של אנשי המקצוע ואת יכולתם להעביר בצורה טובה יותר את התועלות של המדיטציה לתלמידיהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

מתחברים למודעות העצמית – ומשפרים הישגים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya