הכשרה להוראה בישראל; מי צריך את תכניות ההסבה?

מאת: שרית יעקב , "קו לחינוך"

קרוב ל 15- אלף סטודנטים לומדים השנה להוראה לתארים ראשון ושני שמשרד החינוך משקיע מיליונים בתכניות הסבה להוראה כאשר בוגרי מכללות רבים לא משובצים לעבודה מחוסר מקום.

בישראל פועלות 23 מכללות לחינוך, זאת בנוסף לחמש מחלקות בתי"ס לחינוך באוניברסיטאות. 11 מכללות פועלות במגזר החילוני, 9 במגזר הדתי ו 3- במגזר הערבי. המכללות פרוסות בכל הארץ: שמונה בצפון ובחיפה, שבע בתל אביב ובמרכז, חמש בירושלים ושלוש בדרום. המכללות בישראל מכשירות מורים במסלולי לימודים לתואר ראשון ושני בשילוב תעודת הוראה ולימודים לתעודת הוראה לאקדמאים. כמו כן מלוות המכללות את ההתפתחות המקצועית של המורים ומציעות לימודים לתואר מוסמך בחינוך ובהוראה, להסבה ולהרחבת הסמכה. עלות סטודנט להוראה כ 16- אלף ₪ בשנה. חלק לא מבוטל מהלומדים זוכה לשכר לימוד מסובסד ממשרד החינוך ומגופים ציבוריים נוספים.

לגיליון עיתון "קו לחינוך"
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?