הכשרה בבית הספר, מדיניות להכשרת מורים ראשונית באנגליה

Jackson, Alison; Burch, James. School Direct, a policy for initial teacher training in England: plotting a principled pedagogical path through a changing landscape. Professional Development in Education, Sep2016, Vol. 42 Issue 4, p511-526, 16p

מאמר זה חוקר את תפקידם של מורי המורים בבתי ספר ובאוניברסיטאות באנגליה ואת השינויים שהתחוללו בתחום של הכשרת המורים הראשונית כתוצאה מהיוזמה הממשלתית (2015-2010) של "הכשרה בבית הספר" (School Direct).

הדיון והמסקנות המוצעות הם חיוניים, עכשוויים ובעלי חשיבות מרכזית עבור כל האוניברסיטאות הכוללות תכניות להכשרת מורים ראשונית, כמו גם בתי ספר המעורבים בהכשרת מורים ראשונית, ולכל הצדדים שיש להם עניין במתן הכשרת מורים אפקטיבית.

המאמר בוחן באופן ביקורתי את מדיניות הכשרת המורים הראשונית באנגליה על פני תקופה של עשרים השנים האחרונות. המחברים שוקלים את הבינאריות המטרידה הטבועה בהכשרת המורים ובוחנים תובנות מהמחקר: חשיבותן של אמונות; בעיית הגילום (enactment); והפער בין תיאוריה למעשה.

תובנות אלה משמשות כדי לעצב במיומנות את האילוצים המאפשרים פעילות במרחב שלישי המיועדת להניע תהליך של הכלאה שממנו יוכל להופיע זן חדש של מורי מורים. המחברים מציעים שעמיתים באוניברסיטה ובבית ספר העובדים יחד בשותפות יכולים לספק נתיב פדגוגי מנומק מבעד לנוף המשתנה של מדיניות החינוך.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מורי בית ספר כמורי מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya