הכרזת מלחמת אזרחים על הוראה מהותנית

Roberson, S., & Woody, C. (2012). Declaring Civil War on Essentialist Teaching. Clearing House, 85, 207-212.

 

כיצד אנו יודעים שהתלמידים למדו? היא שאלה חשובה. באמצעות דוגמה נרטיבית של שיעור בכיתה, מובא תיאור של הפילוסופיה המהותנית (Essentialist philosophy). פילוסופיה זו היא מכוונת מורה ונעדרת כל דרישה פנימית להבנת התלמיד. במקום זאת, מורה מעביר את הידע הנדרש והתלמידים סופגים ומחזירים את מה שהועבר. חמישה מאפייני למידה החסרים – הבנה, חשיבה, בעיות, שאלות, ומשוב – מנרטיב הכיתה נדונים בקצרה, ומוצגת פילוסופיה המרוכזת בתלמיד אשר ביכולתה לתמוך ולקיים למידה עשירה, מהותית ומשמעותית.

ראה גם :

מה היא תפיסת ה-Educational essentialism

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya