הכנת סטודנטים להוראה לשותפויות משפחה-בית ספר

de Bruïne, Erica J.; Willemse, T. Martijn; D’Haem, Jeanne; Griswold, Peter; Vloeberghs, Lijne; van Eynde, Sofie. "Preparing teacher candidates for family–school partnerships", European Journal of Teacher Education, Oct2014, Vol. 37 Issue 4, p409-425. 

מחקרים, הכוללים ניתוח של תכנית הלימודים וקבוצות מיקוד של סטודנטים להוראה בבתי ספר יסודיים ותיכוניים ושל מורי מורים, נערכו בשלוש אוניברסיטאות, אחת בהולנד, אחת בבלגיה ואחת בארה"ב.

איסוף הנתונים תוכנן כדי לזהות את הדעות לגבי שותפויות משפחה-בית ספר ולגבי ההכנה הנדרשת לשותפויות מעין אלה. התכניות הראו תשומת לב מוגבלת להיבטים אחרים מלבד תקשורת, ושותפויות משפחה-בית ספר לא הוערכו.

הממצאים מציינים שההכשרה תלויה בעיקר בנטיות של מורי המורים האינדיבידואליים.  אף על פי שכל המשיבים הכירו בחשיבות של שותפויות משפחה-בית ספר, המשיבים מהחינוך היסודי החזיקו בעמדה חיובית יותר כלפי ההורים מאשר אחרים.

בקושי נמצאו הבדלים בין ההשקפות של הסטודנטים לבין ההשקפות של מורי המורים, ללא קשר לתכנית שבה הם למדו או לימדו.

קישור למאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya