הכנת מורים 3.0: חזון להכשרת מורים שתשפיע על שינוי חברתי

Kretchmar, Kerry; Zeichner, Ken. Teacher prep 3.0: a vision for teacher education to impact social transformation. Journal of Education for Teaching, Oct2016, Vol. 42 Issue 4, p417-433.

הכשרת המורים בארה"ב מורכבת הן מתומכים הן ממבקרים של המערכת הנוכחית של הכנת המורים.

כמה מהמבקרים של הכשרת המורים מבוססת המכללה או האוניברסיטה, המתארים עצמם כ"רפורמטורים", התייחסו לתכניות לא-אוניברסיטאיות כאל "הכנת מורים 2.0" כדי להדגיש את החדשנות שהם מרגישים שתכניות אלה מייצגות.

הם מרמזים על כך שהתכניות הקיימות לפני התכניות הלא-אוניברסיטאיות החדשות הללו הן תכניות להכשרת מורים 1.0, שהם תופסים כמיושנות.

המחברים טוענים במאמר זה שתכניות 1.0 ו-2.0 רבות אינן מתאימות כדי לענות על צורכי האומה בסיפוק מורים יעילים, באיכות גבוהה עבור כל הילדים בבתי הספר הציבוריים בארה"ב, ומציגים טענות בעד תכניות להכנת מורים 3.0.

בהינתן החולשות של שני סוגי התכניות להכשרת מורים 1.0 ו-2.0, קיים צורך לשנות יותר מאשר להגן או "לתקן" את המערכת הקיימת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

פילנתרופיה ומדיניות הכשרת מורים בארה"ב

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya