הכנסת ספרי לימוד אלקטרוניים כטכנולוגיה לשימוש יומיומי בבתי ספר: תהליך אימוץ מלמעלה למטה

Chiu, Thomas K. F.. Introducing electronic textbooks as daily-use technology in schools: A top-down adoption process. British Journal of Educational Technology , Mar2017, Vol. 48 Issue 2, p524-537.

מחקר זה לקח בחשבון את תדירות השימוש ואת תהליך האימוץ כדי להגדיר את המשתתפים ואת המשתנים החיצוניים של מודל המחקר.

ספרי לימוד אלקטרוניים בית-ספריים הם טכנולוגיה לשימוש יומיומי ומאמצים אותם בדרך מחייבת, מלמעלה למטה. הכנסתם יכולה לעורר רגשות חרדה בקרב מורים בשל גידול אפשרי בעומס העבודה.

תהליך זה של אימוץ מחייב עומד בניגוד לזה של מרבית הטכנולוגיות האחרות, הנעשה מרצון ומשבש פחות.

בהקשר בית-ספרי, עיצובים הוראתיים (instructional designs) של ספרי לימוד אלקטרוניים המסייעים להסביר אימוץ של משתמשים מספיקים לגישה מלמטה למעלה, אך לא לגישה מלמעלה למטה.

כדי להתייחס לכך, נכללו במודל המחקר גורמים אישיים, ארגוניים וחברתיים. המחברים השתמשו בשאלון סקר כדי לאסוף נתונים מ-306 מורים בפועל משמונה בתי ספר תיכוניים.

התוצאות הראו שחרדה ועמדה חיובית היו המחסום העיקרי והזרז, בהתאמה, לאימוץ טכנולוגיה מסוג זה. המאמר מעלה הצעה אחת לחוקרים ושתי הצעות למנהיגים בית-ספריים עבור תהליך האימוץ.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

טכנולוגיה וספרי לימוד: העתיד

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya