הכנסת חדשנות בקנה מידה רחב בבתי הספר

Sotiriou, Sofoklis; Riviou, Katherina; Cherouvis, Stephanos; Chelioti, Eleni; Bogner, Franz. Introducing Large-Scale Innovation in Schools, Journal of Science Education & Technology, Aug2016, Vol. 25 Issue 4, p541-549.

יוזמות לרפורמה בחינוך נוטות להבטיח אפקטיביות גבוהה בכיתות, בייחוד כאשר מושם דגש על למידה מקוונת ועל משאבים דיגיטליים. אולם חסרים שינויים מעשיים במציאות של הכיתה או בארגון בית הספר.

יוזמה אירופאית מרכזית שכותרתה "מרחב הגילוי הפתוח" (Open Discovery Space – ODS) בחנה את האתגר של הפיכת החינוך הבית-ספרי למודרני באמצעות יישום בקנה מידה גדול של מתודולוגיה פתוחה לשימוש בחדשנות מבוססת-טכנולוגיה.

המאמר מתאר את תכנית החדשנות הזו שכללה בתי ספר ומורים מכל רחבי אירופה, שילבה למידה מוגברת טכנולוגיה בסביבות בית-ספריות רחבות יותר וסיפקה הכשרה למורים.

תכנית היישום כללה שלושה שלבים: (1) יצירת עניין, (2) שילוב החדשנות במערכות בית הספר ו-(3) האצת היישום של החדשנות.

השפעת התכנית נוטרה במהלך שנת לימודים תוך שימוש בחמישה מחוונים: מנהיגות ובניית חזון, טכנולוגיות מידע ותקשורת (Information and Communications Technology – ICT) בתכנית הלימודים, פיתוח של תרבות טכנולוגיות מידע ותקשורת, תמיכה בהתפתחות מקצועית, ומשאבים ותשתית בית-ספריים.

בהתבסס על כ-400 בתי ספר, המחקר הפיק ארבע תוצאות:

  1. הצמיחה בבגרות הדיגיטלית הייתה ניכרת, אפילו עבור בתי ספר שקיבלו ציון גבוה בעבר. תוצאה זו הייתה אפילו חשובה יותר עבור מחוונים כגון "חזון ומנהיגות" ו"התפתחות מקצועית".
  2. התפתחות הרישות (networking) מוצגת בצורה גרפית, המראה צמיחה הדרגתית בקשרים שהושגו.
  3. קהילות אלו הפכו לצומתי ליבה, תוך שהן מערבות מורים רבים בשיתוף תוכן חינוכי ובהתנסויות: אחד מתוך שלושה משתתפים רשומים (36%) שיתף את המשאבים החינוכיים שלו/שלה בקהילה אחת לפחות.
  4. ציוני שביעות הרצון נעים מ-76% (הצעה של תמיכה שימושית באמצעות מוסדות להכשרת מורים) ל-87% (סביבה טובה להחלפת הפרקטיקות הטובות ביותר).

 

יוזמות כמו "מרחב הגילוי הפתוח" (ODS) מעניקות ערך מוסף רב לבתי ספר בקנה מידה גדול.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

כיצד מנהלי בתי הספר מנווטים רפורמה חינוכית של טכנולוגיית מידע ותקשורת (ICT)? נרטיבים של למידת מדיניות בהקשר של סינגפור

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya