הכישלון הכרחי: יצירת תרבות של חדשנות ביישום התקשוב החינוכי

מאת: Tom Daccord

Tom Daccord and Justin Reich. " Failure is Mandatory: Creating a Culture of Innovation", February 10, 2013.


הפוסט שלהלן נכתב על ידי Tom Daccord ו- Justin Reich, מייסדים-שותפים של ארגון EdTechTeacher.

המחברים טוענים כי לא קיימת למידה ללא טעויות, ובתי הספר והמורים צריכים לעצב חדשנות ולקיחת סיכונים עבור תלמידיהם.

מנהלי בית ספר מתקדמים מבינים שהמורים זקוקים למקום כדי לחקור ולהתנסות כדי לגלות דרכים להשתמש בטכנולוגיה באופן יעיל בשירות הלמידה.

בסופו של דבר, הבנה וידע מוגברים לגבי פרקטיקות של שילוב הטכנולוגיה מפחיתים פחדים וחוסר וודאות ומספקים בסיס לצמיחה.

תכונה משותפת של תכניות מוצלחות של טכנולוגיה בחינוך היא תרבות של חדשנות, שבה המנהלים מבינים שהגדלת הצמיחה המוסדית משמעה שהכישלון הוא... הכרחי.


אסטרטגיה 1: הסירו את הפחד מכישלון

כמחנכים, עלינו לעודד את התלמידים שלנו להסתכן בכישלון.

אנו מבינים שהכישלון הכרחי בדרך ללמידה ולהצלחה.

אולם, בעוד אנחנו מעריכים תכונות של לקיחת סיכון בתלמידים שלנו, אנו לעתים קרובות נמנעים מלקיחת סיכונים בפרקטיקות הלימודיות שלנו.
הפחד של מורה מפני כישלון לובש צורות רבות, שיחד מהוות עיכוב משמעותי לשילוב אפקטיבי של טכנולוגיה.

המורים עשויים לחשוש מכך שהטכנולוגיה לא תפעל, או עשויה להוביל לבזבוז זמן, והם מפקפקים באפקטיביות שלה כתחליף לפרקטיקות המסורתיות.

בנוסף, המורים מודאגים מכך שהם ותלמידיהם לא יכירו את הטכנולוגיה, והם חוששים מכך שהתלמידים עשויים לעשות או לומר דבר מה לא הולם ברשת. הטכנולוגיה מייצגת חשש רחב יותר מפני שינוי ובמידה מסוימת, איום.

על כן האתגר הניצב בפני מנהלים בעידוד התנסות וכישלון כך שהמורים יתגברו על פחדיהם ויבינו כיצד הטכנולוגיה מסייעת להוראה בכיתה. 


מנהיגים מתקדמים בחינוך  ומנהלי בתי ספר מפנים מקום עבור הכישלון, מנתחים חסרונות של הלמידה, ומשתמשים במידע כדי לבנות ידע מוסדי של יישומים נבחרים או התנסות מועילה. (best practices).

הם עובדים כדי לקבוע את סדר העדיפויות לגבי ההוראה והלמידה ומציינים כיצד שילוב אפקטיבי של הטכנולוגיה תומך במטרות הלמידה העיקריות של המוסד. הם מעודדים את חברי הסגל לשתף פעולה ולחלוק את ההתנסויות שלהם.

מעגל מוסדי של התנסות ורפלקציה מפחית חלק מהחששות של הפרט או הקהילה לגבי הטכנולוגיה בעת בניית הצמיחה והיכולת המוסדית.

מעגל של ניסוי והתנסות

כאשר המורים מתקדמים דרך המעגל הזה, הם מרוויחים גישה מוגברת לאוסף מצטבר של שיעורים, אסטרטגיות, טיפים ומשאבים שנוצרו על ידי עמיתיהם.

משאבים אלה יכולים לסייע להקל חלק מהחרדות המקיפות את השימוש בטכנולוגיה כאשר המורים מכירים בכך שהם יכולים לפנות לעמיתיהם ולהזיז את כל הקהילה לאורך השדרה לקראת התנסות מוגברת.

המעגל של ניסוי והתנסות יצליח אם הסובלנות כלפי הכישלון היא חלק מהמשוואה.
לעתים, רק דרך עשיית טעויות המורים מתחילים להבין ולהכיר בהצלחה.


אסטרטגיה 2: צרו skunkworks

דרך אחרת שבאמצעותה המנהלים יכולים לטפח תרבות של חדשנות היא ליצור skunkworks או קבוצות של ניסוי.

קבוצות אלה עשויות להתקהל באופן בלתי פורמלי כדי לדון באסטרטגיות ובפרקטיקות הטובות ביותר לגבי השימוש בטכנולוגיה בכיתה, או לזכות לתמיכה מצד ההנהלה לגבי פיתוח אסטרטגיות או כלים שאותם יחלקו עם חברי הסגל.

המנהלים יכולים לעודד את הקבוצות הללו על ידי מתן זמן תכנון למחנכים כדי שהם יוכלו להיפגש ולדון בשילובי הטכנולוגיה, בשיעורים, בפעילויות, באסטרטגיות, או על ידי תכנון זמן פרטני להתנסות בטכנולוגיות החדשות ובשילוב שלהן ולחלוק זאת עם שאר המשתתפים.

המנהלים יכולים לספק התפתחות מקצועית, באמצעות יועצים חיצוניים המספקים אסטרטגיות שפותחו בבתי ספר אחרים. 


המנהלים יכולים גם לעודד את המורים להשתתף בכנסים או ב-edCamps וגם בסמינרים מקוונים (online webinar), סמינרים וצ'טים.

באמצעות יצירת תרבות המעודדת חדשנות וניסוי, כל כישלון עשוי להיראות כהצלחה ברמה מסוימת עבור הלמידה והידע המוסדי שהיא יוצרת.


אסטרטגיה 3: קדם הצלחה

הכרה מהירה אך ציבורית בחדשנות של המורה מובילה לעתים קרובות לניסוי מוגבר ומעודדת אחרים לפתח גישות חדשניות לפדגוגיה ולפרקטיקות לימודיות.

מנהלים יכולים לטפח תרבות של חדשנות על ידי מתן הכרה ציבורית ויצירת הזדמנויות הוראה למחדשים. 


המנהלים יכולים ליצור מסלולים עבור מורים חדשניים כדי שאלה יציגו בפגישות של חברי הסגל או המחלקה.

יש לעודד מורים, המשתמשים בטכנולוגיה כדי לענות על יעדי הלמידה, לפרסם חדשות לגבי הפרקטיקות הלימודיות והיוזמות הפדגוגיות שלהם בבלוג הכיתתי, בדוא"ל לחברי הסגל, או בחדשות המיועדות להורים ולבעלי עניין אחרים.

מורים מוצלחים כאלה יהפכו לשגרירים – יעודדו את עמיתיהם להסתכן, ינסו טכניקות או כלים חדשים – וישתפו בהצלחותיהם ובכישלונותיהם.


אסטרטגיה 4: להתיישר עם הטכנולוגיה ותכנית הלימודים

המחברים מוצאים כי התכונה המשותפת לרוב התכניות המצליחות היא התאמה של פונקציות ה-IT לצרכים של חברי הסגל/המורים.

המורים, שמרגישים כי הם מקבלים תמיכה בעת השימוש בטכנולוגיה, צפויים יותר לנסות גישות חדשות ולהרגיש בטוחים יותר שמשהו ישתבש.

המנהלים צריכים להבטיח שוועדת הטכנולוגיה אוספת, שומרת ומפיצה את הידע המוסדי של היישומים הנבחרים, שהמורים חולקים את השיעורים, הפעילויות והפרקטיקות.

על ידי גיוס תמיכה בתכנית הלימודים מראשי המחלקות  (רכזי המקצוע ) או המומחים, המנהלים יכולים להבטיח שמחלקות ה-IT מבינות את יעדי הלמידה ואת הפדגוגיה, כך שהן יכולות לספק את התמיכה הטכנולוגית הנדרשת.


תרבות של חדשנות 


יש צורך בניסיון מגובש ליצור תרבות של חדשנות המוגדרת בשיתוף פעולה בין ההנהלה, מחלקת ה-IT והמורים בכיתה.

כאשר כל אנשי הצוות של בית הספר פועלים ביחד כך שיש להם תשתית, תמיכה בהתפתחות המקצועית, משאבים , ויישומים נבחרים הזמינים עבורם כדי להבטיח שתכנית הטכנולוגיה שלהם תכליתית ולא חסרת מטרה.

לבסוף, כל הציבורים צריכים להבין שכישלון אינו אפשרות...הוא דרישה!


קישור לפוסט

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya