היתרונות של הנחייה וירטואלית מרחוק להתפתחות מורים

Marcia L. Rock, Naomi P. Zigmond, Madeleine Gregg, and Robert A. Gable. "The Power of Virtual Coaching", Educational Leadership, Vol. 69, No.2, October 2011, p. 42-47.


המחברים מאמינים שהנחיה וירטואלית מרחוק, שבה המנחה מתקשר באופן דיגיטלי עם המורה במהלך השיעור, תוביל להשגת המטרה של מורים אפקטיביים.

ההנחיה הוירטואלית מרחוק משתמשת בטכנולוגיה ניידת ומקוונת מתקדמת (הנקראת טכנולוגיית bug-in-ear) כדי לאפשר למנהיג הלימודי הממוקם מרחוק לצפות בשיעור של המורה תוך שהוא מציע משוב דיסקרטי הנשמע רק באוזני המורה, באמצעות אפרכסת שהמורה עונד.
מאז שנת 2007, הם משתמשים באופן יעיל בהנחיה כזו כדי לשפר את ביצוע המורים.

הנחיה וירטואלית מרחוק ומנהיגות משותפת

בהנחיה הוירטואלית מרחוק, המנחה והמורה מגיעים יחד למנהיגות משותפת ותומכת.
הם עושים מאמץ משותף בתכנון השיעור ובהעברתו.
פגישות הנחיה וירטואלית אינטראקטיבית מרחוק בונות את המודעות של המורה לתגובות של התלמיד ומסיבות את תשומת הלב של המנחה ושל המורה לעבר התוצאות המשופרות.

מנהיגות משותפת מתמקדת בסיוע לאוטונומיה של המורה, לניהול העצמי שלו, להעצמה ולשיתוף פעולה-וזו התאמה מושלמת עבור הנחיה וירטואלית מרחוק. משום שהמנחה והמורה שואפים למטרה של הישגים מוגברים של התלמיד, ההנחיה הוירטואלית מספקת תמיכה חברתית עבור שני הצדדים.

ההנחיה הוירטואלית יוצרת הזדמנות להופעתה של הבנה קוגניטיבית משותפת, תוך מתן אפשרות למורה ולמנחה לשמוע זה את קולו של זה בדרכים חדשות ושונות.

מהשתתפות צדדית להשתתפות מקוונת

המשוב המיידי, שמאפשר למורה לקבל החלטות טובות יותר, להציל שיעור גרוע, וללמוד כיצד הוא או היא מלמדים, הוא יתרון חשוב אחד של ההנחיה הוירטואלית.

תועלות אחרות כוללות חיסכון בזמן, בכסף ובנסיעות. לדוגמא, מומחים ניהוליים יכולים להנחות פגישות הנחיה וירטואלית מרחוק עם מורים במספר בתי ספר ללא גידול בהוצאות הנסיעה או הזמן.

הציוד והטכנולוגיה שמשתמשים בהם לצורך הנחיה וירטואלית אינם מסובכים או יקרים, אם לבית הספר כבר יש מחשבים חזקים.
הן המנחה והן המורה זקוקים למחשב ולגישה לחיבור מהיר בפס רחב.

המנחה והמורה בדרך כלל מתקשרים באמצעות תוכנת ה-Skype, תוכנה חינמית המאפשרת לאנשים ליצור שיחות טלפון באמצעות המחשב ומאפשרת למשוחחים לראות זה את זה.

מיומנויות עבור הנחיה וירטואלית

המחברים טוענים כי מצאו ארבע מיומנויות שצריכות להיות למנחה הוירטואלי האפקטיבי.

- לדבר יותר ולדבר פחות
הביטוי מתייחס למיומנות של המנחה לדעת מתי עליו להנחות את המורה (לומר יותר) ומתי עליו להתרחק ולאפשר למורה להבין את הדברים בעצמו. עד כמה על המנחה להיות ישיר תלוי במספר גורמים, כגון: האם המנחה תומך במורה מתחיל, במורה הנמצא באמצע הקריירה שלו או במורה ותיק.

מנחה טוב ייחד את רמת ההכוונה (Kerfoot, 2010). תוך התחשבות בביצוע של המורה ובתגובות של התלמיד, המנחה יקבע מהי כמות ההנחיה שלה זקוק המורה.

- קביעה והערכת מטרות
קיים קונצנזוס בין החוקרים שההנחיה צריכה להיות מבוססת מטרה (Blackman, 2010; Kerfoot, 2010 ).

-מתן משוב אישי
אין כלל אחיד לגבי האם המנחה הוירטואלי צריך לספק משוב לגבי עד כמה עומד המורה במטרות שנבחרו במהלך כל פגישת הנחיה.
המנחה צריך לשקול את האלמנטים של כל מצב של הוראה שבו המנחה יוצר אינטראקציה ומתאים את המשוב הקשור למטרה שלו או שלה בהתאם לכך.

המאמן הוירטואלי והמורה צריכים להחליט על האופן שבו יינתן המשוב.
לדוגמא, מילת מפתח כמו "עובדה" עשויה לעורר את המורה לתקן תלמיד שהגיב בצורה שגויה לשאלה, ו"חיזוק" עשויה להזכיר למורה לשבח את אלה שענו נכונה.

להישאר חיובי
חשוב שהמנחה יאמר יותר משפטי עידוד ותמיכה למורה מאשר משפטי הדרכה.
נקיטת גישה חיובית יוצרת מומנטום חיובי עבור התנהגות לשינוי, היוצרת שיפורים ברי קיימא יותר בביצוע של המורה.

מחשבות אחרונות

יש להקדיש מספר שעות בשבוע להנחיה וירטואלית.

הנחיה וירטואלית חייבת להיעשות ברוח הנכונה.
אסור שהמנחה יפקח ויעריך את הביצוע של המורה. 

המנחים הוירטואלים צריכים לעסוק בהתפתחות מקצועית מתמשכת ולקבל הנחיה בעצמם.
המנחים הוירטואליים יכולים לתמוך זה בזה ולסייע זה לזה להישאר אפקטיביים ומחויבים לתפקידם כמלווים מחזקים עבור המורים המתקשים.

לבסוף, ההנחיה הוירטואלית מרחוק תורמת לא רק למורים אלא גם מסייעת לתלמידים של אותם מורים להשתפר.

ראה גם :

הנחיה מתוקשבת והתפתחות מקצועית של מורים בבתי הספר - סקירת מחקרים

מנחי הכיתות החכמות באוסטרליה

חונכות מרחוק בתהליכי הכשרה להוראה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya