היתרון של בתי הספר הציבוריים: מדוע בתי הספר הציבוריים עולים בביצועיהם על בתי הספר הפרטיים

reviewed by Michael Fabricant. "The Public School Advantage: Why Public Schools Outperform Private Schools", Teacher College Record, March 14, 2014.


המאמר סוקר ספר בשם " היתרון של בתי הספר הציבוריים: מדוע בתי הספר הציבוריים עולים בביצועיהם על בתי הספר הפרטיים", שנכתב על ידי כריסטופר א. לובינסקי (Christopher A. Lubienski) ושרה תולה לובינסקי (Sarah Theule Lubienski).

הספר מכוון לבחון את התמיכה האמפירית בכיוון של הרפורמה הנוכחית של הפרטת החינוך.
השאלה המרכזית ששואלים המחברים היא: "האם בתי הספר הפרטיים עולים בביצועיהם על בתי הספר הציבוריים המסורתיים?"


התוצאות של מחקרי האורך מציינות ש"ההישגים במתמטיקה של בתי הספר הציבוריים עלו על ההישגים של סוגים אחרים של בתי ספר במהלך המחקר".

המחברים מציינים שלבית הספר הציבורי יש יתרון ברור, מאחר ונמצא גם כי עד כיתה ה, התלמידים בבית הספר הציבורי מקדימים בשש נקודות המשמעותיות מבחינה סטטיסטית את חבריהם בבית הספר הקתולי.

המחברים מסכמים כי גם מערכי הנתונים הלאומיים מראים את היתרון שיש לבית הספר הציבורי, שמאפיל על ההשפעה של לימודים בבית הספר הפרטי.

הספר "היתרון של בית הספר הציבורי" תורם תרומה מיוחדת לשיח לגבי הרפורמה בחינוך הציבורי בשל הפרשנות המתודולוגית הזהירה והקפדנית שלו את הממצאים.

ספר זה תורם לספרות הנרחבת המשווה בין החינוך הפרטי לבין מסגרות החינוך הציבורי המסורתיות.
קיימת הוכחה ברורה לכך שלא קיים יתרון לבית הספר הפרטי, אלא שזו בעיקר אשליה אידיאולוגית.

אולם, במקביל להופעתו של ממצא זה, גדל המומנטום של הרפורמה להפרטה של החינוך.
ועל כן עלינו להכיר בכך שהממצאים האמפיריים לגבי יתרונו של החינוך הציבורי חשובים פחות ופחות בקביעת כיוון המדיניות.

קישור למאמר באנגלית

ראה גם:
הפרטת החינוך נמשכת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya