הישגי תלמידים במתמטיקה הלומדים אצל פרחי הוראה בתוכנית הכשרת מורים אלטרנטיבית בארה"ב

מקור:
 
The Impact of Teacher Preparation on Student Achievement in Algebra in a "Hard-to-Staff" Urban PreK-12-University Partnership," School Effectiveness and School Improvement, v18 n3 p245-272 Sep 2007.
 
ויכוחים ערים מתנהלים בשנים האחרונות בארה"ב לגבי תוכניות ההכשרה האלטרנטיבות להכשרת המורים בעיקר בתחומי המדעים והמתמטיקה. מתנגדי התוכניות האלטרנטיביות מצביעים על חסרונות התוכניות האלטרנטיבות ועל התאמתן הפדגוגית השטחית ואילו התומכים מעלים על נס את הצלחת התוכניות לפתור מחסור במורים באזורי מצוקה. המחקר הנוכחי ניסה לבדוק את אחת מתוכניות ההכשרה האלטרנטיביות ואת יעילותה מבחינת הצרכים של השדה והמחסור להוראת אלגברה בארה"ב.
התכנית שנחקרה (Transition To Teaching program) מאפשרת לפרחי הוראה ללמד מתמטיקה כבר בשנה הראשונה ללימודיהם. מדובר בתוכנית הדומה באופן עקרוני לתוכניות הסבת אקדמאיים להוראה בישראל ואשר המועמדים לה מגיעים מתחומי מדע וטכנולוגיה ללא ניסיון הוראה קודם. העדויות הראשוניות המוצגות במחקר הנוכחי מלמדות כי תלמידים בביה"ס שלמדו אצל פרחי הוראה של תוכניות ההכשרה האלטרנטיביות לא נפלו בהישגיהם מתלמידים אשר למדו אצל פרחי הוראה בתוכניות ההכשרה המסורתיות.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya