הישגי סטודנטים הנוטלים חלק בקבוצת דיון מקוונת המשמשת לתמיכה בתהליך הכנה למבחן

מקור: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה, קריית האוניברסיטה, רעננה

 

מטרת המחקר לבחון את שיעור ההשתתפות של סטודנטים בקבוצת הדיון המשמשת כהכנה למבחן ואת הקשר שבין שיעור וסוג ההשתתפות לבין ההישגים של הסטודנטים. השערתנו הייתה שבזמן שאין לסטודנטים אפשרות להיפגש עם המרצה, תהיה לפעילות בקבוצת הדיון ערך רב. נבדקו שתי קבוצות דיון לקראת מבחן מועד ב' בקורס רב משתתפים, מבוא לאקולוגיה, לתלמידי שנה א', המתנהל פנים אל פנים, בתשס"ד (N=99) ובתשס"ה (N=72)). לקראת המבחן הוצגו באתר הקורס 1300 שאלות נכון/לא נכון שהקיפו את כל חומר הלימודים, מתוכן 80 שאלות הוצגו במבחן. במקביל, נפתחה קבוצת דיון להכנה למבחן. הנתונים שנאספו: מספר המסרים מספר הכניסות לקבוצת הדיון, ציון במבחן וממוצע ציונים באוניברסיטה. כמו כן נערכו ראיונות טלפוניים עם מספר סטודנטים. באשר לשיעור ההשתתפות נמצא כי בקבוצות הדיון הנבדקות כ 80 אחוז מהניגשים למבחן כתבו מסרים או צפו בדיון. זהו שיעור השתתפות גבוה יחסית למדווח במחקרים קודמים. באשר לקשר בין השתתפות בדיון לבין הישגים נמצא שכותבי המסרים הגיעו להישגים גבוהים יותר במבחן מיתר הסטודנטים. כיוון שפעילים אלו הם בעלי אפיונים שונים בשתי השנים, עלו ממצאים שאינם אחידים באשר לקשר הסיבתי. בתשס"ד נמצא קשר מובהק בין מספר המסרים בדיון לבין ציון במבחן באקולוגיה, אולם בדיקת ממוצע הציונים השנתי הראתה כי אלו שהשתתפו בדיון באופן פעיל הם גם בעלי הישגים גבוהים יותר באופן כללי. מכאן, שלא ברור אם ישנו קשר סיבתי בין ההשתתפות בדיון וציון במבחן. לעומת זאת, הסטודנטים הפעילים ביותר בדיון בתשס"ה הינם בעלי ממוצע הישגים נמוך מהממוצע הכיתתי, ואילו במבחן זה ציוניהם היו גבוהים באופן מובהק מאלה של שאר הסטודנטים. יתכן לפיכך, שפעילות בקבוצת דיון לקראת מבחן עשויה לעזור דווקא לתלמידים שבדרך כלל הישגיהם אינם גבוהים. מראיונות עם הסטודנטים עולה שהעובדה שקבוצת הדיון התנהלה בהנחיית המרצה תרמה להבנה מעמיקה יותר של החומר הנלמד ולהגברת הביטחון העצמי לקראת המבחן.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya