היעילות של ההוצאה הציבורית על חינוך: השוואה אמפירית בין מדינות האיחוד האירופאי

Agasisti, Tommaso. "The Efficiency of Public Spending on Education: an empirical comparison of EU countries", European Journal of Education, Dec2014, Vol. 49 Issue 4, p543-557.

במאמר זה, מחקר אמפירי משווה את יעילות ההוצאה על חינוך בין עשרים מדינות אירופאיות במהלך השנים 2006 עד 2009.

ציוני מבחן פיז"ה במדינות ה-OECD משמשים כתוצר, בעוד "ההוצאה לתלמיד" משמשת כתשומה. ציוני היעילות מחושבים באמצעות ניתוח מעטפת נתונים (Data Envelopment Analysis).

בשלב השני, ציוני היעילות עוברים רגרסיה כנגד סט של משתני הקשר המייצגים את המסגרות הסוציו-כלכליות השונות (כגון: תוצר מקומי גולמי לנפש, שיעור האבטלה וכו') כמו גם חלק מהמאפיינים המבניים החשובים של מערכות החינוך.

משכורות המורים והשימוש באינטרנט ממלאים תפקיד חיובי בהשפעה על ההישגים הלימודיים, בעוד שהתוצר המקומי הגולמי לנפש מקושר באופן שלילי ליעילות.

לבסוף, מחושבים מדדי מאלמקוויסט (Malmquist) כדי למדוד את השינוי ביעילות בשנים 2006 עד 2009. התוצאות הראו שהיעילות הממוצעת נותרה יציבה באופן בסיסי באותה תקופה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya