היסטוריה משועבדת – ניתוח ביקורתי של תכניות לימודים וספרי הלימוד בהיסטוריה כללית מאז קום המדינה

יצא הספר של אריה קיזל  "היסטוריה משועבדת - ניתוח ביקורתי של תכניות לימודים  וספרי הלימוד בהיסטוריה כללית מאז קום המדינה. הספר מבוסס על מחקר מקיף ומציג את ההתפתחויות והשינויים שחלו בתוכניות הלימודים ובמטרותיהן וכן את השלכותיהם על ספרי הלימוד.
הספר "היסטוריה משועבדת" מציג ניתוח ביקורתי של תכניות הלימודים וספרי הלימוד בהיסטוריה, משנת תש"ח  (1948) ועד תשס"ו (2006 ) . במסגרת המחקר המקיף נבדקו ההתפתחויות והשינויים שחלו בתכניות הלימודים ובמטרותיהן, והשלכותיהם על ספרי הלימוד. כמו כן נבדק היחס המספרי והקשר התוכני בין הנושאים שנלמדו בהיסטוריה כללית ובין אלה שנלמדו בתולדות ישראל.

הבדיקה כללה גם ניתוח של הטקסט הלימודי:  אילו נושאים הורחבו והודגשו - כגון מרכזיותה ותרומתה של אירופה, אילו נושאים הוצגו בצורה שטחית וסטריאוטיפית - כגון תולדות היפנים והסינים, ואילו נושאים הודחקו או הועלמו – כגון רצח העם הארמני. הניתוח מלוֻוה בדברי הסבר ליחס השונה לנושאים השונים. מלבד אלה נדון הקשר בין התכניות והספרים לבין עיצוב הזיכרון הקולקטיבי של תלמידי ישראל.
הממצאים מאוּששים באסמכתאות, במוּבאות ובתימוכין מספרות העיון והמחקר בארץ ובעולם.

המחבר, אריה קיזל, מרצה במכללות לחינוך אורנים וגורדון, דוקטורנט באוניברסיטת חיפה ועמית במכון מנדל למנהיגות.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?