היסודות הפדגוגיים של משחקי מחשב חינוכיים

מקור וקרדיט :  
Mansureh Kebritchi . Examining the pedagogical foundations of modern educational computer games, Computers & Education 51 (2008) 1729–1743
 
 
 
ככל שהולך ומתרחב השימוש בעולם במשחקי מחשב לימודיים כחלק מאסטרטגיות הלמידה הפעילה בבתי ספר, מתחילים  מומחי חינוך לתת את הדעת לגבי ההיבטים הפדגוגיים של סוגיה זו .   המחקר הנוכחי בדק בשיטתיות את היסודות הפדגוגיים של משחקי מחשב המשולבים בלמידה ובהוראה. איסוף הממצאים התבסס על סקירת 50 מאמרים שעסקו בתחומי משחקי המחשב ובדיקת 55 משחקי מחשב חינוכיים על יסוד קריטריונים מובחנים. חקר הנושא נעשה גם באמצעות ראיונות עם המפתחים של משחקי המחשב . מתוך קבוצת משחקי המחשב אשר נחקרו ,רק 22 התבססו באופן מובהק על תיאוריות למידה מזוהות וידועות או אסטרטגיות למידה ברורות . המאמר מציג את הטקסונומיה הפדגוגית שזוהתה ואת משחקי המחשב המתאימים לכך (Mansureh Kebritchi ) . 
 
 
ראה גם :
  
 
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya