הילד ותכנון הלימודים – הקשבה לקולות של תלמידים בבית הספר

מקור וקרדיט :
יעל נבו , הילד ותכנון הלימודים – הקשבה לקולות של תלמידים בבית הספר" ,  הלכה ומעשה בתכנון לימודים,  גיליון מס' 21 , תשע"א 2010.

המאמר מציג מחקר שמטרתו לייצג רעיונות, עמדות, חוויות וביקורת שתלמידות ותלמידים מבטאים לגבי בית הספר, ולנסות להבין את משמעותן. הקשבה לתלמידים יכולה לתרום להבנת עולמם, ובכך לשפר את יחסי הגומלין בין מורים לתלמידים, להשפיע על תכנון לימודים הולם ומשמעותי יותר עבורם ועל דמוקרטיזציה ביחסי הגומלין בבית הספר. 
המחקר כולל ארבעה פרקים: פרק א' מציג רקע תאורטי הדן בקשר שבין התלמיד לתכנון הלימודים ובחשיבוּת ההקשבה וההיענות לקולות התלמידים בבית הספר.  בפרק ב' מתואר הרקע המתודולוגי של המחקר. בפרק ג' מוצגים הממצאים עם מובאות מהראיונות. פרק ד' מוקדש לדיון בממצאים, לסיכומם ולהצעת מסקנות והמלצות ( יעל נבו ).
"הילד ותכנון הלימודים – הקשבה לקולות של תלמידים בבית הספר" מאת ד"ר יעל נבו התפרסם בגיליון מס' 21 של כתב העת "הלכה ומעשה בתכנון לימודים.
 
 
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?