היבטים של 'זהות מקצועית' ושל 'התפתחות מקצועית' של אנשי חינוך: חקר המקרה של מחנכי כיתות

במאמר זה  מציגה ד"ר ורדה צימרמן כיצד ניתן לחלץ רכיבים של זהות מקצועית לצד היבטים של 'התפתחות מקצועית  של בעלי תפקיד במערכת החינוך . הממצאים והמסקנות מוצגים  זאת באמצעות המקרה הפרטי של מחנכי הכיתות בעל-יסודי. לטענת הכותבת, החוקר המצליח לחלץ במחקרו היבטים של  זהות מקצועית  לצד היבטים של  התפתחות מקצועית, המרכיבים יחדיו את אושיות ההוויה המקצועית-אישית של איש החינוך, יוכל לתרום להבנה מעמיקה של חייהם המקצועיים הכוללים של אנשי החינוך שהוא חוקר . הבנה זו תתאפשר במסגרת הבנייתם מחדש של סיפורי הקריירה המקצועית המקיפים של אנשי החינוך הנחקרים. חקר המקרה להלן משמש, אם כן, הן לצורך הצגת חקר המקרה הפרטי של מחנכי הכיתות והן לצורך הדגמה מתודולוגית.  בדיון שבעקבות הצגת חקר המקרה מציעה ד"ר ורדה צימרמן  הכללות שניתן להפיק ממקרה פרטי זה.
מסקנות ודיון
תרומתו של חקר המקרה שהוצג לעיל היא בהארת חיי מחנכים מנקודת מבטם האישית. דהיינו, חשיפת הדרך שבה קבוצת מחנכים בחרו להמשיג את זהותם המקצועית לצד הדרך שבה הם בחרו לסרטט ולתאר את נתיבי התפתחותם המקצועית. גם אם המציאות מלמדת על כך שתפקיד החינוך נתפס כמרכזי במערכת החינוך העל-יסודית וכמובן מאליו, אין נעשה די בתחום של פיתוחם המקצועי הטרום-תפקידי או התוך-תפקידי של מחנכי הכיתות. מן הראוי, שכל תכנית של פיתוח מקצועי של מחנכים, גם אם אין בנמצא מספיק תכניות מעין אלו (צימרמן , 2000 ) תנסה ליישם את ממצאי חקר המקרה שהוצג לעיל הן בהיבט של זהותם המקצועית והן בהיבט של התפתחותם המקצועית. לממצאי המחקר השלכות אופרטיביות לצורך בניית מערך של פיתוח מקצועי טרום- תפקידי או תוך-תפקידי יעיל למחנכים. ניתן להשתמש בגרף הנתיבה המקצועית ככלי דיאגנוסטי לאבחון רמת ההתפתחות המקצועית של המחנך או המחנכת . כמו כן, מן הראוי שייעשה שימוש מעשי-יישומי בטיפולוגיית ההתפתחות המקצועית שעלתה מניתוח הגרפים. ניתן להשתמש בטיפולוגיות אלו לצורך הארת נתיבי התפתחות חלופיים של מחנכים. לממצאי חקר המקרה הנדון גם השלכות מתודולוגיות. באמצעות חקר המקרה הנוכחי הדגמתי כיצד במסגרת הפרדיגמה האיכותנית עשוי המודל האינטרפרטיבי לשמש ככלי מארגן לאיתור רכיבים של הזהות המקצועית של אנשי חינוך, דוגמת המחנכים, במסגרת 'היסטוריות החיים' שלהם.
 
מה דעתך?

  מאד התרשמתי ונהניתי לקרוא את המאמר, אני מעונינת לבדוק את תחושת הזהות העצמית בקרב אחיות מורות, האם אתם יכולים לכוון אותי לשאלון שיכול לשמש אותי בנושאתודה ובברכה אתי

  פורסמה ב 12/01/2010 ע״י אתי רוטשילד

  שלום אתי,מומלץ לחפש שאלונים במאגר כלי המחקר שנמצא באתר מרכז המידע של מכון מופ"תhttp://infocenter.macam.ac.il

  פורסמה ב 17/01/2010 ע״י פורטל מס"ע

  מאמר תקציר מאוד מעיין . רוצה לקרוא את כל המאמר והקישור לא פועל- חבל

  פורסמה ב 22/10/2012 ע״י יהודית אדרי

  ורדה שלוםגיליתי במקרה מחקר מעניין שערכת. זקוקה למאמר בשלמותו.זהבה

  פורסמה ב 23/06/2013 ע״י זהבה הירט

  שלום רב. הקישור למאמר המלא לא נפתח. אשמח לעדכון בנוגע למאמר המלא. תודה, רונית

  פורסמה ב 21/01/2015 ע״י רונית

  הקישור תוקן

  פורסמה ב 21/01/2015 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?