היבטים כלכליים בתכנון ובהתפתחות המסלולים האלטרנטיביים להכשרת מורים בארה"ב

מאת: C Dai

הפריסה של התוכניות האלטרנטיביות להכשרת מורים בארה"ב השתנתה מאז הן הוקמו בשנת 1984 . השינוי העיקרי בפריסה נבע מהמחסור במורים למדעים ולמתמטיקה לצד הצורך בהכשרה גוברת של מורים לחינוך המיוחד. מבט כולל ואנליטי על הרכב התכניות בארה"ב אכן מגלה כי דפוסי הפריסה של התכניות הותאמו במיוחד לחסכים אלו במורים למדעים ולמתמטיקה .

ההתאמה של התכניות לצרכי השטח הייתה לא רק מבחינת משך התכנית (רוב התכניות ביקשו לתת מענה של הכשרה שנתית בלבד) אלא בקליטת המועמדים להוראה שלא תמיד היו בהכרח ראויים בסינון ראשוני . עם זאת , המשתנים הכלכליים של כלכלת ביקוש והיצע הם שהכתיבו בסופו של דבר את אופי ומבנה התכניות האלטרנטיביות. הניסיון הארצי והמרכזי ליצור בקרת איכות לגבי תכניות ההכשרה האלטרנטיביות לא צלח בסופו של דבר כי התכניות פעלו עפ"י שיקולים של היצע וביקוש במדינות השונות , כאשר הביקוש למורים למדעים ולמתמטיקה מצד בתי הספר הולך וגדל כל הזמן אין התכניות יכולות להרשות לעצמן לברור את המועמדים האיכותיים ביותר אלא לקלוט מועמדים שיוכלו בסיום המסלול המהיר להיקלט בבתי הספר ולהמשיך את הכשרתם המקצועית שם.


Dai C, Sindelar P, Denslow D, Dewey J, Rosenberg M. Economic Analysis and the Design of Alternative- Route Teacher Education Programs. Journal Of Teacher
Education
[serial online]. November 2007;58(5):422-439

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya