הטמעת מחשבי אייפד בכיתות לימוד: בעיית תחזוקת המכשירים

מאת: Katie Lepi

מבין הבעיות אתם מתמודדים בתי ספר בארה"ב המשלבים מחשבי אייפד בלמידה בכיתות , הבעייה העיקרית היא השמירה על שלמות המכשירים. מתברר כי 22% מהמכשירים הניידים ניזוקים כבר במהלך השנה הראשונה, כאשר כמעט מחיצתם ניזוקים בדרך מהבית לביה"ס והפוך. בסקירה נתונים על היקף הבעיה .
לסקירה

ראה גם :
פרויקטים מחוזיים בארה"ב לאימוץ מחשבי טאבלטים בבתי ספר – האם יש להם הצדקה ?

למידה משולבת טאבלט אישי 2013

המעבר ממחשבים לטאבלטים בבתי הספר : האם מאבדים את המהות ?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya