הטיית שינוי התגובה של פרחי הוראה בבית הספר היסודי: מסוגלות עצמית וגישות כלפי מדעים

Cartwright, T. J., & Atwood, J. (2014). Elementary Pre-Service Teachers' Response-Shift Bias: Self-efficacy and attitudes toward science. International Journal of Science Education, 36(14), 2421-2437

הטיית שינוי התגובה (response-shift bias) מתרחשת כאשר המבנים ההתחלתיים שהמשתתף בונה, כמו מסוגלות עצמית בהוראת מדעים, אינם מושלמים, מאחר והמשתתף לא גיבש מושג שלם על מה שהוא התנסה בו זה עתה.

מחקר זה בוחן האם פרחי הוראה להוראה בבית הספר היסודי יכולים להעריך באופן קונסיסטנטי מבנים כמו, מסוגלות עצמית וגישות למדע באמצעות קורס בסיסי בשיטות אלמנטריות.

אחרי העברת שאלוני קדם ואחרי מסורתיים, ומבט לאחור קדם ואחרי, מחקר זה בודק האם הטיית שינוי התגובה מתרחשת באופן קונסיסטנטי בסקלות המצביעות על מסוגלות עצמית להורות מדעים, כפי שנמדד בחלק המדבר על האמונות של הסטודנטים, גישות למדע והרלוונטיות של המדע.

התוצאות מצביעות על עליה משמעותית בהטיית שינוי התגובה בסקלות המתייחסות למסוגלות עצמית, בטחון עצמי וגישות כלפי מדע, בעוד שלא היתה הטיית שינוי בסקלות המתייחסות לצפייה בתוצר, ערך ורלוונטיות של המדע.

הנתונים מספקים הוכחה ששינוי תגובות מפלות באופן טבעי בין מבנים שונים ושהמשתתפים דיווחו באופן מוצלח וקונסיסטנטי עם הזמן על מבנים מסוימים שעשויים להיות בעלי עניין למעריכי תכניות וחוקרי מסוגלות עצמית. למחקר זה עשויות להיות השלכות גם עבור מעריכי תכניות וחוקרים שצריכים למדוד את השפעתן של תכניות על פרחי הוראה עם ניסיון מועט בהוראת מדע.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya