הטיוטור – דמות מפתח בתכנית ההתמחות

מקור וקרדיט:

אורנה שץ-אופנהיימר ורבקה רייכנברג, " הטיוטור – דמות מפתח בתכנית ההתמחות" בתוך: משה זילברשטיין ורבקה רייכנברג. עיון מחודש בתכנית לימודי ההתמחות בהדרכה פדגוגית, נייר עבודה מס' 2, מכון מופ"ת, 2005. ע"ע 144-167.

מאמר זה מתייחס לאחד מיסודות הביצוע של תכנית לימודי ההתמחות למורי מורים. מאז ראשיתה של תכנית לימודי ההתמחות הפכו הטיוטרים לדמות מפתח בהפעלת התכנית. חלוקת המשתתפים בלימודי התמחות. חלוקת המשתתפים בלימודי ההתמחות למורי מורים, לקבוצות קטנות באחריות ישירה של טיוטור היא המאפשרת עבודת הנחיה אינטנסיבית אינדיבידואלית וגם קבוצתית. מדי שנה נוצרת בקבוצה הטיוטוריאלית במרוצת הקורס הדו שנתי של לימודי ההתמחות קהיליית לומדים שבה מתרחש לימוד עמיתים רב פנים ורב ערך. מד"פים המגיעים ממכללות שונות, מהקשרים ומנתוני רקע שונים לומדים אלו מאלו באווירה של כבוד הדדי ופתיחות. הישגים אלו נזקפים ללא ספק לזכות העבודה הטיוטריאלית. המחברות מתארות את עבודת הטיוטרים במסגרת לימודי ההתמחות, הן עומדות בעיקר על התהיות, על הלבטים ועל השאלות הלא פתורות בעבודה זו. הן דנות בשאלה השבה ועולה בדיוני הצוות של לימודי ההתמחות – כיצד ובאיזו מידה משתלבת האוטונומיה הפדגוגית-מקצועית –אקדמית של הטיוטרים בייצוג העמדות המציגות את הגישות המוסכמות במסגרת תכנית לימודי ההתמחות.

המחברות מרחיבות בהסבר על מורכבות מילוי התפקיד של הטיוטור. מילוי התפקיד "מתאפיין ביכולת של גמישות, ראייה מורכבת וחשיבה רפלקטיבית". בדיונים המתקיימים בקבוצה הטיוטוריאלית, הטיוטור אמור להפגין ניעות בין קטבים שהם אבני-דרך בהנחיית המתמחים. הניעות בין הפרקטיקה לתיאוריה, בין ההיבט האישי, האינדיבידואל להיבט הקבוצתי, הקולקטיב, בין האישי הסובייקטיבי לבין המקצועי- האובייקטיבי – מאפיינת את פעילות הטיוטרים בדיונים המתקיימים בקבוצה ובהנחיה הפרטנית האישית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya