החשיבות של משאבי עבודה ומסוגלות עצמית עבור למידה מקצועית של מורים חדשים בהוראה דיפרנציאלית

De Neve, Debbie; Devos, Geert; Tuytens, Melissa. "The importance of job resources and self-efficacy for beginning teachers' professional learning in differentiated instruction", Teaching & Teacher Education, Apr2015, Vol. 47, p30-41.

למידה מקצועית בהוראה דיפרנציאלית (Differentiated Instruction) היא תהליך למידה מורכב עבור מורים מתחילים. מחקר זה בוחן את ההשפעה ההדדית שבין משאבי עבודה (כלומר, אוטונומיה של מורים ומאפיינים של קהילות למידה מקצועיות) לבין משאבים אישיים (כלומר, מסוגלות עצמית של מורים) המונחים כגורמים מכריעים להתמקצעות בהוראה דיפרנציאלית. המדגם כלל 227 מורים מתחלים מתוך 65 בתי ספר יסודיים.

ניתוחי נתיבים (Path Analyses) הראו ש"דיאלוג רפלקטיבי" המאפיין קהילות של למידה מקצועית, מסוגלות עצמית ואוטונומיה של מורים חזו באופן ישיר את השינויים שדווחו באופן עצמי בפרקטיקה של הוראה דיפרנציאלית (כלומר, אמת-מידה של למידה מקצועית). יתר על כן, אוטונומיה ו"אחריות קולקטיבית" כמאפיין של קהילת למידה מקצועית חזו באופן עקיף את השינויים שדווחו באופן עצמי בפרקטיקה של הוראה דיפרנציאלית דרך מסוגלות עצמית. נידונות גם השלכות עבור פרקטיקות חינוכיות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ההשפעה של הוראה מותאמת (דיפרנציאלית) בסביבה של הכשרת מורים: הצלחות ואתגרים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya