החשיבות של ההתפתחות של אנשי הצוות עבור למידה משולבת אפקטיבית

מאת: Tessa Owens

Owens, Tessa. " Hitting the nail on the head: the importance of specific staff development for effective blended learning", Innovations in Education & Teaching International; Nov2012, Vol. 49 Issue 4, p389-400.


מאמר זה מדווח על תוצאות סקר שנערך בין 529 מרצים באוניברסיטה בבריטניה שענו על שאלות לגבי האמונות הפדגוגיות שלהם ופרקטיקות ההוראה המקוונת.

הסקר מצא הבדל משמעותי בין האמונות הפדגוגיות שדווחו על ידי מרצים באוניברסיטה והפרקטיקות שלהם בפועל בעת הוראה מקוונת ומסכם שסביבות למידה מקוונות משמשות לעתים נדירות באופן אפקטיבי כדי לקדם את הלמידה של הסטודנט ועל כן ניתן להניח כי התועלות המיוחסות לשימוש בהן הן בעיקר רטוריות.

אולם, נמצא כי מרצים שקיבלו הכשרה ספציפית לגבי השימוש בסביבות למידה מקוונות היו צפויים יותר באופן משמעותי להשתמש בסביבות למידה אלה בדרך אפקטיבית יותר.

במיוחד, צורות כלליות יותר של פיתוח הוראה ולמידה הופיעו כתורמות מעט לפרקטיקה האפקטיבית בתחום זה.

כאשר האוניברסיטאות בבריטניה ניצבות מול אילוצים כספיים מאתגרים, נראה כי היחס של הוראה מקוונת 'משולבת' צפוי להשתפר כדי להשיג תכניות משתלמות יותר.

המחקר האמפירי שדווח במאמר זה מציע שכדי להבטיח ששילוב זה הוא אפקטיבי, ומקדם את למידת הסטודנט, פיתוח מתמשך ע"י הצוות הפדגוגי המיוחד , להנחיית הלמידה המקוונת , ושל הצוות הטכני בתחום זה הוא חיוני.

ראה גם :

חשיבות יצירת נוכחות המרצה בהוראה מתוקשבת

כמה עצות מועילות של מורה/מרצה מקוון


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya