החינוך הקדם-יסודי בישראל: היבטים ארגוניים ודמוגרפיים

החינוך הקדם-יסודי בישראל: היבטים ארגוניים ודמוגרפיים
נייר מדיניות מס’ 2012.01
עורך: איל קמחי,

נייר דיון, תוכנית מדיניות

התפתחות החינוך הקדם-יסודי, התשתית החוקית והמבנה המוסדי של המערכת מוצגים בסקירה על רקע ההתפתחות ההיסטורית, בהתבסס על הספרות הקיימת ועל ראיונות עם גורמי מפתח העוסקים בחינוך לגיל הרך. ברקע הזה נפרסת היריעה על השחקנים השונים הפועלים בתחום – הממשלה, הרשויות המקומיות וארגונים שונים – ועל תפקידיהם בחינוך ובניהול, בפיקוח, בהדרכה ובהכשרה של כוח האדם, בהפעלה, ובאחריות על התכנים ועל המימון. ממדים אלה נוגעים הן לגני הילדים ולמעונות היום, והן למערכות המשלימות השונות.

הגידול הדמוגרפי וההרכב הדמוגרפי של ילדי ישראל שזורים בהתפתחות החינוך לגיל הרך, הן כנובע מדפוסי הפריון והן כנובע מדפוסי השתתפות נבדלים של קבוצות האוכלוסייה השונות בישראל במסגרות החינוך לגיל הרך. שני הממדים הללו מוצגים בסקירה, הכוללת מידע כמותי מפורט ומעודכן, המתבסס בעיקר על נתוני משרד החינוך.

קישור למרכז טאוב

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya