החינוך החברתי הבלתי-פורמלי כגורם המשפר הישגים לימודיים ואקלים חברתי בבית הספר (ניתוח הפעילות בבית הספר התיכון הערבי בישראל)

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת מוסקבה

מטרת המחקר היא העשרת הידע בתחום החינוך החברתי והבלתי-פורמלי בבית הספר התיכון הערבי בישראל והבלטת חשיבותו, בייחוד לנוכח הטיעונים של חוקרים רבים כי לבית ספר התיכון הערבי בישראל יש בעיקר אוריינטציה להישגים לימודיים, המאפיינת חברות מיעוט.

במחקר נעשה מיפוי של הפעילויות החברתיות הנפוצות בבית הספר התיכון הערבי ונבדקה מידת ההשפעה של ממדי החינוך הבלתי פורמלי על ההישגים הלימודיים ועל רמת השתתפות התלמידים בפעילויות.

אוכלוסיית המחקר כללה 42 מורים רכזי חינוך חברתי ו-597 תלמידים.

כלי המחקר היו שאלון "סקר אינפורמציה" למורים ושאלון לתלמיד שבדק אקלים חברתי, השתתפות בפעילויות, הישגים לימודיים וממדי חינוך בלתי פורמלי.

בין הממצאים : (א) הפעילויות החברתיות המרכזיות הן בתחום החינוך לערכים  -  צמצום אלימות, מעורבות, דמוקרטיה ועוד; (ב) השונות באקלים החברתי בבית הספר ובכיתה והשונות בהישגים ובהשתתפות מוסברת על ידי חינוך חברתי בלתי-פורמלי, השונות ברמת השתתפות מוסברת גם על ידי ההישגים הלימודיים; (ג) הישגי חברי מועצת תלמידים גבוהים מהישגי תלמידים אחרים; (ד) חברי מועצת התלמידים משתתפים יותר בפעילויות החברתיות; (ד) החינוך החברתי הבלתי-פורמלי ומרכיביו גבוהים משמעותית בקרב חברי מועצת התלמידים.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya